Znečistená Levická ulica

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Vyriešený
meno
Marek 14. marca 2014

Ulica Levická, Bratislava, ulica ktorá je hlavným vstupom do OC Centrál, zaujme v zlom slova zmysle každého návštevníka a to tým, že:
1. jej ľavá strana je už vyše roka nečistená od lístia a iného smetia, nedávno tam čistiace vozidlá o túto stranu ulice ani nezavadili - poprosím o dočistenie,
2. je tam upchatá kanalizácia, pre ktorú neodteká dažďová voda - poprosím o vyčistenie ,
3. neustále na trávniku na ľavej strane cesty parkujú autá, papuče mest. polície nepomáhajú - poprosím teda o osadenie zábran, najlepšie veľkých balvanov,
4. výtlky na ceste.

21. marec 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, ku ktorému uvádzame:
k bodu 1: komunikácia bola v 12. týždni dočistená (foto v prílohe). Zároveň
sme upozornili dodávateľa predmetných prác na kvalitnejšie čistenie v zmysle
harmonogramu údržby komunikácií, kde je Levická ulica zaradená na čistenie
každý nepárny týždeň vo štvrtok. Výkon čistenia je značne obmedzený
parkujúcimi vozidlami.
K bodu 2: vyčistenie uličných vpustov bolo zaradené do harmonogramu prác a
bude zabezpečené v priebehu mesiaca apríl 2014.
k bodu 3: Mestská časť môže zabezpečiť osadenie kameňov. Ale na mestskú časť bola doručená žiadosť o rez stromov na Levickej a plánuje sa
oprava povrchu chodníkov. Osadenie kameňov by malo byť posledne z týchto 3
pracovných operácii. Súčasné zvažujeme aj možnosť vytvorenia miest na
príležitostné parkovanie zo zatrávňovacích dlaždíc.
k bodu 4: Oprava výtlkov je zaradená do harmonogramu opráv. V lokalitách
Nivy, Starý Ružinov a Štrkovec budú opravy prebiehať v mesiaci apríl.


Tatiana Baáriová, kancelária starostu
22. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
osadili sme zábrany proti parkovaniu, boli vyčistené uličné vpusty, boli opravené aj výtlky.

kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania