Vajnorská-reklama-vizuálny smog

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený

Veľkoplošný displej na stene budovy má príliš vysoký jas, v noci nadmerne osvetľuje okolie a oslepuje okoloidúcich vodičov áut.

11. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Požiadali sme prevádzku o vyriešenie. Čakáme na odpoveď.

Kancelária starostu
12. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zverejňujeme odpoveď Rádio SiTy:

umiestnenie LED obrazovky je pozdĺžne – nie priečne ako je na fotke. Obrazovka je tu umiestnená už 8 rokov. Obrazovka je integrovaná v našom výklade v zapnutom stave 05.00 do 22.00 , pričom takto funguje aj dopravná svetelná signalizácia . Pred vchodom do rádia je zhora umiestnená aj výbojková lampa Siemens verejného osvetlenia . Na zapožičanom expozimetri – používanom na bežné fotografovanie sme pouličné večerné osvetlenie na krajnici vo vzdialenosti 2 m pred priechodom pre chodcov namerali 200 luxov a po spustení obrazovky v momentoch na bielo 220 luxov. Pričom sila denného svetla je až 500 luxov . Použité 541/2007 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie
Zmena: 206/2011 Z.z. No i tak sme na večerný a zimný režim ubrali jas na polovicu.

Kancelária starostu
17. november 2019

Miloš Lajtman

Dobrý deň,
Podnet nie je vyriešený.
Odpoveď Rádia SiTy je zavádzajúca až klamlivá. V nasledujúcich riadkoch prikladám úryvky z ich vyjadrenia aj so svojou reakciou.

"umiestnenie LED obrazovky je pozdĺžne – nie priečne ako je na fotke."
Umiestnenie obrazovky na fotke je tak ako je na fotke. Ja som nikde netvrdil, že je priečne a z fotky je myslím zrejmé, že je pozdĺžne, takže tomuto vyjadreniu veľmi nerozumiem.

"Obrazovka je integrovaná v našom výklade v zapnutom stave 05.00 do 22.00"
Foto v prílohe som fotil včera v čase 23:26, takže Rádio SiTy buď klame, alebo nemá svoju obrazovku pod kontrolou, keďže v tomto čase reklamný pútač svietil v plnej intenzite.

Vyhláška 541/2007 Z.z. hovorí o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci - nerozumiem, ako je táto vyhláška vzhľadom k tomuto podnetu relevantná. Na tento podnet sa skôr myslím vzťahuje Vyhláška č. 539/2007 Z. z. (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-539) o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.

Keďže Rádio SiTy už v prvom tvrdení o časoch zapnutého stavu nehovorilo pravdu, mám dôvodné pochybnosti aj o pravdivosti ostatných vyhlásení a nameranej intenzity osvetlenia, ktorá navyše nebola meraná pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva SR s certifikovaným meračom.
13. január 2020

Miloš Lajtman

Podnet bol vykrúcaní sa a vyhováraní sa zo strany rádia SiTy nakoniec vyriešený vďaka usilovnej práci zamestnankyne Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva, ktorej patrí veľká vďaka.

Zástupca rádia SiTy niekoľkokrát klamal, že baner po 22:00 vypínajú a teda problém neexistuje. Nakoniec sa podarilo zamestnankyni RÚVZ skontaktovať s majiteľom svetelnej reklamy, ktorý zistil hardwarovú závadu na zariadení a na ďalší deň ju promptne opravil.

Baner sa teraz na noc zhasína od 22:00 a dovtedy prispôsobuje úroveň jasu aktuálnym svetelným podmienkam a teda podnet je vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania