Mlynská-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Je možné zarovnať tento chodník a tým pádom ho na tomto mieste rozšíriť? Ako vidno z fotky, z cesty neubudne, len by sa to na tomto kúsku zarovnalo a bolo by to pre chodcov bezpečnejšie. Okrem toho tu chýba zvislá značka priechodu pre chodcov, zlomená pred pár dňami silným vetrom.

21. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. jún 2020

Obyvatelka DNV

Prosim, nieco nove?
18. jún 2020

Silvia Vilhanová

Dobrý deň.

Posielala som otázku týkajúcu sa riešenia tohto podnetu na magistrát. Uvidíme, aká bude odpoveď.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
22. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ospravedlňujeme sa, že tento podnet ostal nepovšimnutý a bez odpovede zodpovedného oddelenia. Opätovne sme o ňom upovedomili Oddelenie správy komunikácií. O stanovisku Vás budeme informovať.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
23. jún 2020

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

ďakujeme a budeme čakať na riešenie daného podnetu.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
26. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie správy komunikácií k podnetu uviedlo, že osadenie dopravného značenia bolo realizované vo februári 2020.

Podnet na rozšírenie chodníka sme zaslali na Oddelenie dopravného inžinierstva na posúdenie. O stanovisku Vás informujeme.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. jún 2020

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

ďakujeme za odpoveď a budeme čakať na stanovisko Oddelenia dopravného inžinierstva.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
09. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

O stanovisko sme požiadali Oddelenie dopravného inžinierstva, ktoré k podnetu uviedlo:

Oddelenie dopravného inžinierstva podporuje rozšírenie chodníka na Istrijskej v priestore pod železničným nadjazdom. Po túto časť komunikácie je chodník jednostranný a úzky. Jeho rozšírenie zvýši bezpečnosť pre chodcov. Vzhľadom na to, že ide o stavbu, je nutné, aby ju Oddelenie stavebných činností zaradilo do Zoznamu investičných akcií mesta. Tento zoznam je jedným z podkladov pre výber stavieb MsZ v rámci tvorby rozpočtu mesta a pridelenia financií na projekčné práce a následnú realizáciu.

Podnet sme na ďalšie riešenie postúpili na Oddelenie stavebných činností.
S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
09. júl 2020

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

ďakujeme za odpoveď.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania