Vyznačenie parkovacích miest na Segnerovej 6

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Karlova Ves

Vyriešený

Prosím o vyznačenie chýbajúcich čiar parkovacích miest pri vchode na Segnerovej ulici 6. Na predmetnom parkovisku, oproti smetiakom, parkujú obyvatelia často nevhodne a zaberajú niekedy aj dve miesta. Vopred ďakujem.

05. december 2019

Pat

Miestny úrad sa k podnetu nevyjadrí?
15. január 2020

Andrea

Zaoberá sa niekto týmto podnetom?
19. január 2020

Pat

Prosím administrátorov o znovu zaslanie na mestskú časť.
20. január 2020

Admin BA-Karlova Ves

Dobrý deň, podnet bol opätovne preposlaný Miestnemu úradu už 15. januára.

Michal Molčányi
administrátor OPS Bratislava - Karlova Ves
01. február 2020

Pat

Podnet je zo strany obce úplne ignorovany?
05. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za podnet.

Vyznačenie parkovacích miest bude prebiehať v rámci zavádzania celomestskej parkovacej politiky.

S úctou

Mgr. Marek Turňa
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
Oddelenie dopravy, životného prostredia a územného plánovania
referát dopravy
27. júl 2020

Pat

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
20. október 2020

Pat

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený. Stále stav rovnaký a ľudia nekontrolovateľne parkujú.
04. február 2021

Pat

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
13. máj 2021

Pat

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
14. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Zisťujem, čia zodpovednosť, alebo právo je namaľovanie čiar na parkovisku. Zistenie zverejním a podľa toho sa bude situácia riešiť.

Beata Boháčiková, referát dopravy MÚ MČ KV
14. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Náš úrad, referát dopravy, objednáva u firmy, realizujúcej dopravné značenia, vyznačenie parkovacích miest na problémovom parkovisku.
Odhad - do konca mája 2021. Kontrolu vykonáme.

Beata Boháčiková, referát dopravy MÚ MČ KV
03. august 2021

Pat

Čiary vyznačené, keď pán, ktorý zle zaparkoval odparuje dúfam že sa to dokončí. ďakujem
07. september 2021

Odpoveď samosprávy

Parkovacie boxy boli všetky vyznačené.

Beata Boháčiková, ref. dopravy MÚ MČ KV

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania