Markova - neporiadok a neodpratané lístie

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený

Vyčistiť prosím chodníky aj v školskom pozemku a vyhrabať lístie a odpadky z trávnatých plôch. Ďakujem.

07. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, poslali sme ho na Oddelenie životného prostredia, o doriešení Vás budeme informovať.
21. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
požiadavku na vyčistenie areálu ZŠ Tupolevova, ako aj údržbu priľahlých komunikácií
sme postúpili na priame vybavenie Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, ten zabezpečí požadované práce.
Kto? MP VPS Ba-Petržalka
05. február 2020

Andrej Mišina

Pridávam pár záberov z dnešného rána - stavebný odpad za stojiskom odpadkových kontajnerov a odpadky na ploche v pešej uličke poza školu Tupolevova a kút plný lístia pri tenisovom kurte v areáli školy.
01. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Odstránenie znečistenia z plôch verejnej zelene a verejných komunikácií zabezpečil Referát správy verejných priestranstiev (fotodokumentácia). Odstránenie odpadu, ktorý je nezákonne uložený v okolí predmetného kontajnerového stojiska je povinný zabezpečiť správca bytového domu, ku ktorému stojisko patrí. Mestská časť Bratislava-Petržalka vyzvala príslušného správcu nehnuteľnosti, aby znečistenie v stanovenej lehote odstránil v súlade s Všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
01. júl 2020

Andrej Mišina

:) Ďakujem pekne.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania