Zniečená historická budova

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Rudo Malík 31. marca 2014

Zničená ošarpaná budova, historická pamiatka. Prosím o vyzvatie vlastníka na opravu - bolo by jej škoda.

07. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Stavba a pozemok sú vo vlastníctve Železníc SR a v ochrannom pásme dráhy. Špeciálnym stavebným úradom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor dráhový stavebný úrad. Stavebný úrad mestskej časti nemá právomoc vyzvať ich na zrealizovanie udržiavacích prác.

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Rača
08. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

V súčasnosti ŽSR pripravujú podklady na odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Dopravnej ulici v Bratislave.

ŽSR, odbor komunikácie.
27. október 2014

Peter

Tie podklady sa pripravujú už niekoľko rokov...
07. september 2017

Rendezak

Na budove pribudla poštová schránka, na schránke je BA Reality s.r.o. podľa ORSR takato spoločnosť neexistuje, ale na internete som našiel Adresa Klincová 37/B, 82108 Bratislava
Telefón 0914327121, okrem toho na Klincovej 37/B sídli podľa ORSR cca 298 firiem......
podľa katastra budovu stále vlastní SR, zastúpená ŽSR
ˇ
09. február 2019

Marek Blecha

Deje sa v tomto prípade niečo???
09. február 2019

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,
podnet bol opätovne preposlaný na oblastné riaditeľstvo ŽSR Trnava, na správu majetku ŽSR Bratislava a na Krajský pamiatkový úrad Bratislava.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
22. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

V nadväznosti na aktuálnu organizačnú štruktúru ŽSR, je budova Bratislava východné – nocľažne vlakových čiat, v správe Správy majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava. Budova je evidovaná na LV 1919, vlastník budovy je Slovenská republika, a budova nie je evidovaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Z dlhodobého hľadiska nie je potrebná pre železničnú prevádzku a preto je navrhnutá na trvalú kapitalizáciu formou odpredaja. Proces kapitalizácie je v štádiu prípravy podkladov pre predloženie žiadosti o udelenie Súhlasu MDV SR, resp. Výnimky Vlády SR k prevodu majetku vo vlastníctve štátu.

Aktuálny stavebno-technický stav vyžaduje investície, ktorých návratnosť je z pohľadu ďalšieho výhľadového využitia budovy otázna. V prípade odpredaja budovy, o jej ďalšom využití rozhodne budúci vlastník. V prípade neúspešného odpredaja, zvážime možnosť asanácie budovy. V zmysle vyššie uvedeného neplánujeme, a ani nemáme v úmysle do opravy predmetnej budovy investovať. Pre zamedzenie ďalšieho poškodzovania, boli zabezpečené vstupy do budovy zamrežovaním, resp. zadebnením otvorov. Toto opatrenie však nie je dostatočne účinné, vďaka mentalite niektorých našich spoluobčanov, ktorí úmyselne znehodnocujú akúkoľvek nehnuteľnosť, bez ohľadu na jej historickú, prípadne kultúrnu hodnotu, ak táto nevykazuje známky aspoň občasného užívania.

S pozdravom
ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblastná správa majetku Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania