Zanedbaná záhrada

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Rudo Malík 31. marca 2014

Zanedbaná a zaburinená záhrada - šíri sa z nej burina do okolitých upravených záhrad, tiež riziko požiaru (odhodený špak a pod.)

15. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Uvedená záhrada tak ako aj susedné záhrady sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany. Záhrady nie sú verejne prístupné a ani priamo nie sú v styku s verejnou zeleňou, preto sa ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Rača č. 10 / 2008 zo dňa 16.12.2008 o verejnej zeleni na tieto záhrady nevzťahujú. Mestská časť v tomto prípade nie je príslušná konať v danej veci.

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Rača
21. február 2015

danica prazakova

Mám záujem o kúpu prípadne prenájom uvedenej záhrady 0904782114

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania