Pri starom letisku-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Odpadky okolo parkoviska pri OC Vajnoria po celej jeho dĺžke

30. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nakoľko sa jedná o súkromný pozemok, mailom sme oslovili prevádzku OC Vajnoria a požiadali ich o zabezpečenie poriadku v rámci OC Vajnorie a jej okolia. Tiež sme ich požiadali, aby nás o prijatých opatreniach informovali.

Na budúci týždeň preveríme, či bol odpad odstránený.

S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
30. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet bol preposlaný OC Vajnoria.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
22. február 2020

Martin Uváček

Neporiadok je aj zastávke oproti.
24. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

pracovníkom mestskej časti bola vykonaná previerka miesta v okolí OC Vajnoria, v okolí sa nachádzal roztrúsený komunálny odpad pochádzajúci pravdepodobne od zákazníkov OC Vajnoria.

Vzhľadom k tomu, že odpad odstránený nebol, mestská časť postupuje oznámenie o nezákonne uloženom odpade v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na príslušný okresný úrad a na vedomie vlastníkom pozemkov, na ktorých sa odpad nachádza.

S pozdravom
Úsek komunikácie s občanmi
MČ Bratislava – Vajnory
24. február 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Martin U,
chcela by som Vás poprosiť o vytvorenie nového podnetu pre neporiadok na zástavke. Toto už pravdepodobne nepatrí k OC Vajnoria a bude sa to ľahšie riešiť cez MČ (ak im to patrí).

Ďakujem

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
25. august 2020

Martin Uváček

Smetí okolo centra veľmi neubúda.
27. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Vajnory
27. august 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Uváček,
podnet preposielam samospráve na opätovné vyzvanie vlastníka pozemku k upratraniu smetí.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
16. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

väčšia časť odpadu bola z okolia OC Vajnoria odstránená. Na základe obhliadky pracovníka mestskej časti zo dňa 03.09.2020 bolo zistené, že na pozemku parc. č. 2048/83 registra “C“, k.ú. Vajnory vo vlastníctve právnickej osoby sa nachádza malé množstvo roztrúseného komunálneho odpadu.

Mestská časť zaslala vlastníkovi pozemku výzvu na vyčistenie verejného priestranstva odstránením komunálneho odpadu v zmysle § 3 Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 3/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vajnory a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Pracovníci hospodárskej správy mestskej časti zabezpečili odstránenie komunálneho odpadu, ktorý sa nachádzal na ul. Pri starom letisku na zastávke MHD OC Vajnoria a v okolí nádob určených na separovaný odpad, aby naďalej neznečisťovalo životné prostredie a nenarúšalo estetický vzhľad obce.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.