Na skale-zábradlie-poškodené

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený

Poškodene zábradlie

19. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. V rámci preverenia vlastníckych vzťahov k existujúcemu gabiónovému múru a poškodenému zábradliu sme zistili, že bol vybudovaný organizáciou Štátna ochrana prírody (ŠOP) a nemáme k dispozícii informáciu, že by bol prevedený do vlastníctva mestskej časti. Preto je potrebné odkaz postúpiť vlastníkovi pre zabezpečenie nápravy.
Kto? Štátna ochrana prírody

Katarína Macáková
odd. výstavby , dopravy a životného prostredia
Miestny úrad MČ Bratislava-DNV
13. jún 2020

Martin Uváček

Medzičasom boli stĺpiky opravené a natreté ochranným lakom. Považujem podnet za vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania