Pri starom letisku-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Martin Varga 27. februára 2020

Dobrý deň, obraciam sa na Vás zo žiadosťou o odstránenie vraku ktorý stojí na ulici Pri starom letisku 2. Podnet na mestskú políciu som podal 15.10.2019 a niekoľko krát som ich žiadal o riešenie pričom dnešnému dňu nereagovali. Ďakujem.

28. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
04. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská časť Bratislava-Vajnory obdržala z Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy, Expozitúra Bratislava III spisový materiál týkajúci sa zistenia predmetného vozidla v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Po zistení podstatných ďalších údajov o vozidle a to presné miesto odstaveného vozidla a informácie o ukončení EK a STK, ktoré v spise absentujú, bude držiteľ vozidla vyzvaný na jeho odstránenie podľa uvedeného zákona.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
27. marec 2020

Martin Uváček

Vrak tu ešte stále straší a ľudia ho rozoberajú na diely.
10. apríl 2020

Miroslav

Je na smiech ako kompetentné inštitúcie platené z našich daní pristupujú k riešeniu niektorých podnetov. Pri zdokumentovávaní dlhodobo odstaveného vozidla nepreveria ani platnosť STK+EK. Vozidlo malo pôvodne rakúske ŠPZ takže vám prajem úspešne dohľadávanie majiteľa vozidla, ktorý ho tu evidentne zanechal nato, aby ste ho mohli osloviť a on si ho hneď príde odstrániť. Nezabudnite hlavne vylepiť výzvu na čelné sklo, to je zaručený recept.

Ďakujeme samosprávam za promptné riešenie odťahov dlhodobo odstavených vrakov.

Vaši voliči so zvýšenými taxami za dane:)
10. apríl 2020

Miroslav

Hlavne treba zistiť, kde sa to vozidlo nachádza:)
Prezradím vám tajomstvo, ak ešte nikto z kompetentných necestoval cestou z Vajnor do Rače minimálne od septembra 2019. Vyníma sa pri hlavnej ceste od Vajnorského kruhového objazdu na Východné ak vám adresa od pána Vargu nepostačuje:) Môžem potvrdiť, že si to nevymyslel a nenafotil si rozobranú dodávku v Brezne:)
29. apríl 2020

Martin Varga

Dobrý deň, poprosím Vás informáciu v akom stave je riešenie odstránenie vraku ...
- Podaril sa nájsť majiteľ ?
- Kedy mu bola zaslaná výzva o odstránenie vraku ?
- Kedy bude vrak odstránený ?
Mimochodom od môjho podnetu ubehlo 62 dni a vrak je na svojom mieste.
29. apríl 2020

Martin Varga

Dopĺňam fotografie
01. máj 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Varga,
komentár s fotografiami preposielam samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
07. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Dňa 10.03.2020 pracovník mestskej časti vykonal zisťovanie na mieste odstaveného vozidla. Vozidlo bolo odstavené pri cestnej komunikácii na pozemku parc. č. 2742/12 registra “C“, k.ú. Vajnory, vo vlastníctve a správe hl. mesta SR Bratislavy.

Na základe uvedeného bol dňa 18.03.2020 spisový materiál mestskej polície odoslaný z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácii, Bratislava na ďalšie konanie. Riešenie danej veci je v kompetencii tohto úradu.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
11. máj 2020

Martin Varga

Pani Hrčková tak že ste v danej veci neurobili nič , a na moje otázky mi asi neodpoviete ?
- Podaril sa nájsť majiteľ ?
- Kedy mu bola zaslaná výzva o odstránenie vraku ?
- Kedy bude vrak odstránený ?
Doplním ešte jednu otázku :
- tak načo ste zriadili odkaz pre starostu ?
11. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie životného prostredia k podnetu uviedlo, že už skôr vykonalo obhliadku vozidla. Pre vozidlo bude zabezpečené prednostné odtiahnutie a do dvoch týždňov bude z miesta odstránené.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. máj 2020

Martin Varga

Dobrý deň, niekto doplnil ďalší odpad do vraku .
19. máj 2020

Martin Varga

Dobrý deň,
vrak bol včera odstránený, pneumatiky a stavebný odpad, ktorý bol naložený v aute pracovníci vyložili a nechali na mieste. Kedy bude odtrávnený zanechaný odpad z auta ?
ďakujem .
19. máj 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Varga,
komentár s fotografiami preposielam magistrátu.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
21. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

áno, vozidlo bolo na žiadosť Magistrátu odstránené na určené parkovisko dňa 18.5.
Dočistenie lokality od odpadu, ktorý zostal na mieste po odstránení vraku sme zadali Komunálnemu podniku.
Pneumatiky sme zadali v zmysle kompetencií zákona o odpadoch Okresnému úradu na doriešenie. Bohužiaľ podľa zákona mesto nemôže odstraňovať pneumatiky samostatne.
Ospravedlňujeme sa že Vás informujeme o odtiahnutí vozidla na určené parkovisko neskôr.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Okresný úrad
20. jún 2020

Martin Uváček

Odpad z dodávky tam doteraz je a má už vlastný podnet. Tento navrhujem uzavrieť.
22. jún 2020

Martin Varga

Nesúhlasím s uzatvorením daného podnetu nakoľko nebol doriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania