Škultétyho-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený

Vozidlá používaju chodník a cyklotrasu ako vozovku. Prosím o doplnenie chýbajúceho značenia a kotrolu zo strany Mestskej polície

03. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnetom sa zaoberá oddelenie investícií a verejného obstarávania.
Požiadali sme MsP o kontrolu v tejto lokalite.

Kancelária starostu
08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zverejňujeme odpoveď MsP:

vo veci Odkazu pre starostu na používanie chodníku a cyklotrasy na prejazd motorovými vozidlami na Škultétyho ul. Vám oznamujem, že hliadky Mestskej polície Expozitúry Bratislava III boli v predmetnej veci inštruované. Výkon hliadkovej činnosti v tejto lokalite bol zabezpečený v rámci možností personálneho stavu tunajšej expozitúry a plnenia ďalších úloh tunajšej expozitúry v zmysle Zákona o obecnej polícii a kontrol opatrení vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Problém statickej dopravy a nedisciplinovanosti vodičov nie je problémom len tejto lokality ale celého Okresu Bratislava 3, kde je tunajšia expozitúra vecne a miestne príslušná konať. Z toho dôvodu je táto problematika riešená príslušníkmi mestskej polície operatívne. Bezodkladne sú preverované podnety od občanov, ktoré sú oznamované telefonicky na linku: "159", alebo 02/44634804

S pozdravom
Mgr. Ján Kocsis
Veliteľ Expozitúry Bratislava III
Mestskej polície hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy

Kancelária starostu
25. máj 2020

Michal

Škultétyho-stĺpik-chýbajúci

Bolo by fajn osadiť na chodník spájajúci Škultétyho ulicu so ŽST Filialka stĺpik znemožnujúci jazdu auta. Popri nej vzniklo parkovisko a veľa vodičov namiesto toho aby vodiči využívali dlhšiu trasu po ceste, chodia cez chodník, ktorý je následne špinavý a zablatený.
25. máj 2020

Pavol Kmec

Toto je ochrana chodcov, podľa bratislavského magistrátu, v praxi...

Zakázali autám odbočovať zo Šancovej ulice na Račiansku ulicu a toto je jeden z mnohých dôsledkov - ešte častejšia jazda áut po tomto chodníku...
04. jún 2020

Michal

Dnes už pekne ohradené. Chválim. (y)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania