Prehustenie reklamou na Trnavskom mýte

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Peter Oravec 16. apríla 2014

Podobná situácia ako na Námestí SNP je aj na Trnavskom mýte pred tržnicou: sedem druhov reklamných nosičov asi na 100 m2. Chodník sa kompletne zmenil na reklamnú plochu.

26. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Podľa informácií zo stavebného oddelenia musia pracovníci preveriť každé z týchto reklamných zariadení, či majú platné povolenie na umiestnenie reklamného zariadenia.

Ing. Natália Kudláčová
26. jún 2014

Peter Oravec

Pani Kudláčková, nuž tak smelo do preverovania. Mimochodom, na to preverovanie potrebujete podnet? Nemôžete to robiť bez podnetu? Ďakujem.
26. jún 2014

Peter Oravec

Pani Kudláčová, prepáčte za skomolenie mena v predchádzajúcom príspevku, nebolo úmyselné.
11. júl 2014

Peter Oravec

Pani Kudláčová, už preverili? Alebo treba ešte rok?
14. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Pracovníci Stavebného oddelenia intenzívne preverujú každý druh reklamného zariadenia. Vyžaduje si to viac času, nakoľko reakciu na podnet chceme dať skompletizovanú.

Ing. Natália Kudláčová
13. august 2014

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia.
30. september 2014

Peter Oravec

Pani Kudláčová, už preverili? Alebo treba ešte dva roky?
22. október 2014

Peter Oravec

Pani Kudláčová, žijete? Už ste preverili? Lebo v reáli sa nič nezmenilo... Myslím, že tento podnet už nie je v riešení.
27. október 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Na predmetnom mieste sa nachádza 7 rôznych druhov Reklamných zariadení (ďalej už len RZ). Po preverení celej situácie vieme skonštatovať:

1. 2 RZ – citylight, firmy Akzent Bigboard / Akzent Media / - písomná výzva, v termíne do 31.12.2014 na doloženie kompletnej žiadosti o dodatočné povolenie, a v prípade ich nedoloženia v nami požadovanom termíne začneme konanie o odstránení predmetných RZ.
2. / nefungujúce / hodiny so 4 menšími reklamnými plochami, na oceľovom stĺpiku kotvenom v teréne – patria pod Magistrát. Riešime s nimi, či reklamné zariadenia na hodinách majú povolenia
3. 2 pútače – s trojstrannými reklamnými plochami, na troch oceľových stĺpikoch, uložených v teréne /asfalte/, s odkazom na www.qex.sk - povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie I. a II. triedy za účelom umiestnenia reklamných a informačných zariadení, bolo vydané Rozhodnutím Hl.m. SR Bratislavy č. MAGS OKDS 50081/2014-279046-Sá, zo dňa 9.6.2014, právoplatným 25.7.2014, pre žiadateľa QEX, a.s., na dobu 11.6.2014 – 10.6.2015.
4. 1 pútač – s trojstrannými reklamnými plochami, na troch oceľových stĺpikoch, uložených v teréne /asfalte/, s odkazom na reklamnú agentúru ewe - povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie Trnavské Mýto, za účelom užívania predmetného prenosného RZ bolo vydané rozhodnutím Hl.m. SR Bratislavy č. MAGS OKDS 59544/2013-377438-3, zo dňa 12.12.2013, právoplatným 20.12.2012, pre žiadateľa Ing. Mária Michalčáková – EWE, na dobu 1.1.2014 –
31.12.2014.
5. valcovitý oceľovo – betónový pútač, MČ BA NM, s odkazom na [email protected] – v riešení
6. 1 štvorstranný vysoký totem, s odkazom na hl. M.BA, uložených na teréne – je to prenosný pútač, ktorý povolenie nepotrebuje
7. 1ks – oceľový kruhový vysoký stĺp, ako súčasť ešte nedokončeného RZ - Slovak Actual, s.r.o. - v riešení
Ing. Natália Kudláčová
26. január 2015

Peter Oravec

Pani Kudláčová, to je fajn, že ste zdokumentovali povolenia. Ale vlastne ste nič nevyriešili, pretože podnet nebol o tom, komu čo patrí a kto to dovolil, ale o tom, že na Trnavskom mýte je pred tržnicou prehustená reklama (je tam na 100 m2 sedem druhov reklamných nosičov). A s týmto ste neurobili do dnešného dňa NIČ.
12. február 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Každý zo spomenutých bodov sa rieši priebežne a vyžaduje si na preskúmanie a doloženie potrebných dokladov, viac času.
K bodu 4. dopĺňame:
Žiadateľ Ing. Mária Michalčáková – EWE - povolenie na RZ bolo Hlavným mestom SR Bratislava predĺžené do 31.12.2015

Ing. Natália Kudláčová
19. február 2015

Peter Oravec

... len krátka aktualizácia, že ako to vyzerá z druhej strany ulice.
20. apríl 2015

Peter Oravec

Stále rovnako... a akoby to nestačilo, neďaleko pribudla ďalšia reklama. Ďakujeme, pani Kudláčová.
20. júl 2015

Peter Oravec

Pani Kudláčová, nič ste s tými reklamami dodnes nič neurobili.
Pán Nesrovnal, za Vášho primátorovania Bratislava začína vyzerať horšie ako za Ftáčnika, a to bol teda majster.
Neriešené, prosím.
02. november 2015

Peter Oravec

Nejaké reklamy zmizli, to je pravda. Rozhodnite?
11. apríl 2016

Peter Oravec

Jedna alebo dve reklamy z miesta zmizli. Prosím administrátora OPS o zváženie statusu "rozhodnite" pre tento podnet. Ďakujem.
07. január 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
znovu na tom istom mieste pribúdajú reklamy, podnet je znovu aktuálny. Pred pár dňami tam táto reklama ešte nebola. Načo robí magistrát zelené plochy, keď potom nad nimi povolí reklamný nosič?
23. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na pozemku reg. "C" parc. č. 10403/2, k.ú. Nové Mesto - pred tržnicou, sa nachádzajú 2 reklamné zariadenia - trojnožky vo vlastníctve spoločnosti Qex, a.s., s ktorou malo hlavné mesto uzatvorenú zmluvu na nájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami. Nájomná zmluva bola ukončená k 31.12.2019. Nakoľko spoločnosť Qex, a.s. reklamné zariadenia dobrovoľne nevypratala, hlavné mesto podalo v lehote - 30 dní od skončenia Zmluvy - žalobu o vypratanie nehnuteľností na súd.
Momentálne čakáme na rozhodnutie súdu.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
18. december 2020

Martin Uváček

Trojuholníkový pútač je už preč.
05. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

posledné reklamné plochy, ktoré sa na Trnavskom mýte nachádzali, boli dve trojnožky spol. Qex, a.s. tieto boli odstránené v decembri 2020. Ďakujeme za nahlásenie podnetu.

S pozdravom
Kto? Sekcia správy nehnuteľností
Kedy? december 2020

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
22. február 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
podnet je vyriešený. Ak sa časom preukáže niečo iné, požiadam o otvorenie podnetu.
Ďakujem, s pozdravom.
11. marec 2021

Martin Uváček

Veľa reklamy už konečne zmizlo z okolia trznice. Tiež si myslím že podnet je vyriešený. https://www.facebook.com/130257847030085/posts/3692563300799504/?d=n
24. marec 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, prosím označiť ako vyriešené, s pozdravom.
27. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, prosím admina označiť podnet ako vyriešený. Ďakujem.
06. máj 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, prosím admina označiť podnet ako vyriešený. Ďakujem.
26. júl 2021

Martin Uváček

Podnet vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania