Rybničná-strom-napadnutý

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

V lesíku pri Vajnorských rybníkoch je viacero veľkých vyhnitých stromov, napadnutých plesňou a imelom. Prakticky každý väčší strom tu je vysušený a hrozí ich pád na frekventovanú cestu.

30. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
31. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vášho popisu a fotodokumentácie sa jedná o dreviny rastúce pri cestnej komunikácii na ul. Rybničnej ako cestná zeleň v správe hlavného mesta SR Bratislava.

Starostlivosť o tieto dreviny zabezpečuje Magistrát hl. mesta SR oddelenie správy komunikácií v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov (cestný zákon).

Na základe uvedeného ako aj z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti postupujeme Váš podnet Magistrátu hl. mesta SR oddelenie správy komunikácií dispecing@bratislava.sk.

Ďakujeme
S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
31. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu životného prostredia.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
05. júl 2020

Martin Uváček

Podnet bez zmeny, neriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania