Dvořákovo nábrežie-osvetlenie-poškodené stĺpy

Zodpovednosť za riešenie: Národná diaľničná spoločnosť

Neriešený
meno
Peter Oravec 31. marca 2020

Poškodené stĺpy osvetlenia na Dvořákovom nábreží pod Mostom Lafranconi. Prosím o opravu osvetlenia a údržbu.

02. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. apríl 2020

Martin Nýdr

Verejné osvetlenie pod mostom a v okolí (tie geľové svietidlá a závesné na mostovke) patria NDS-ke. Admin prosím preposlať na NDS.
08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie správy komunikácií k podnetu uviedlo:

Ďakujeme za podnet. Spomínané svietidlá nie sú v správe a majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Z toho dôvodu nie je možne zo strany správcu verejného osvetlenie vykonať opravy na zariadení. Zariadenie patrí Národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorú je potrebné sa s predmetnou požiadavkou obrátiť.

Podnet preposielame kompetentnému útvaru.
S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Národná diaľničná spoločnosť
30. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
02. október 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný NDS.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
06. január 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet. Prosím o preposlanie.

Podľa tohto zoznamu
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Zoznam%20komunik%
C3%A1ci%C3%AD%20na%20%C3%BAzem%C3%AD%20hlavn%C3%A9ho%20mesta%
20SR%20Bratislavy.pdf
je Most Lanfranconi v správe mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Petržalka. Nechápem preto, prečo je ako zodpovedný subjekt uvedená NDS. Možno samotné teleso mosta spravuje NDS, ale o lampy na chodníku pod mostom sa musí postarať samospráva.
Prosím o zmenu zodpovednosti na príslušnú mestskú časť, resp. na magistrát.
S pozdravom.
06. január 2021

Martin Nýdr

V tom zozname nie je uvedený správca komunikácie, ale je tam trieda komunikácie a mestská časť na ktorej komunikácia leží. Tieto údaje sú úplne správne. V každom prípade guľové svietidlá na strieborných stožiaroch pod mostom, závesné svietidlá na mostovke, osvetlenie na diaľnici, osvetlenie pešej a cyklolávky vrátane osvetlenia schodiska a nástupných rámp je v majetku, správe a prevádzke NDS.
06. január 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, toto je situácia, ktorej sa hovorí, tvrdenie proti tvrdeniu.
S pozdravom.
28. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
23. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania