Karadžičova-lavička-poškodená

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení
meno
Peter Oravec 04. apríla 2020

Poškodená lavička (chýba operadlo) na Karadžičovej na zastávke autobusov. Prosím o opravu a údržbu.

06. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie správy komunikácií uviedlo, že lavičky pri zástavkách mestskej hromadnej dopravy spravuje Dopravný podnik Bratislava a. s.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,

ďakujeme za Váš podnet. Lavička uvedená v podnete sa nenachádza v priestore zastávky MHD (v priestore zastávky sa nachádza dvojitý moderný prístrešok spoločnosti JCDecaux, ktorého súčasťou sú i lavičky) a nie je v správe DPB, a.s.
Kto? mestská časť

odbor marketingu a komunikácie Dopravného podniku Bratislava, akciovej spoločnosti
30. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Konkrétna lavička nie je v našom majetku.

S pozdravom,

Jaroslav Provazník
Head of Technical Service
JCDecaux Slovakia,s.r.o.
23. máj 2020

Peter Oravec

Neriešený podnet. Prosím o preposlanie.
25. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu správy nehnuteľností.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
23. jún 2020

Peter Oravec

Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
30. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Sekcia správy nehnuteľnosti k podnetu uvádza nasledovné stanovisko:

Lavička sa nachádza na pozemku reg. C-KN parc. č. 23029/1, k.ú. Nivy, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a protokolom č. 11 zo dňa 31.12.1991 bol zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poškodená lavička je umiestnená na chodníku neďaleko MHD zastávky na Karadžičovej ulici, ale nie je súčasťou zastávky.

Podnet posielame do zodpovednosti MČ Bratislava-Ružinov.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

znovu Vás prosíme o prešetrenie lavičky pri MHD zastávky. Mestská časť Bratislava - Ružinov neosádzala žiadne lavičky tohto typu a nedávala žiadne povolenie.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
01. júl 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ja si len dovolím zhrnúť:

S lavičkou nemá nič
- Dopravný podnik Bratislava
- JCDecaux
- magistrát hlavného mesta
- miestny úrad Ružinov.

Nevedel by niekto niečo o tom, čo sa deje v Bratislave?
Ďakujem.
S pozdravom.
06. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mestská časť Bratislava - Ružinov zadala lavičku na opravu.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
09. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
Ďakujem.
S pozdravom.
23. november 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
28. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
29. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

preposlali sme opätovne podnet na oddelenie životného prostredia, aby preverili situáciu. Budeme Vás informovať.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
29. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

budeme urgovať pracovnú požiadavku u dodávateľa.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
01. júl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
nedošlo k žiadnej zmene, preto prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
02. júl 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve.

S pozdravom,
Barbora
Administrátorka portálu Odkaz pre starostu
02. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

preposlali sme opätovne podnet na oddelenie životného prostredia, aby preverili situáciu. Budeme Vás informovať.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
25. júl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
06. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
takáto lavička nemá podľa Manuálu verejných priestorov (Princípmi a štandardmi lavičiek),
https://manual.mib.sk/wp-content/uploads/2021/03/MIB_Principy_a_standardy_LAVICKY-1.pdf
na danom mieste čo robiť.
Prosím o rešpektovanie Manuálu.
S pozdravom.
06. september 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, podnet bol opätovne odoslaný samospráve.

S pozdravom,
Admin
07. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

opätovne sme požiadali kolegov, ktorí majú na starosti túto agendu, aby sa vyjadrili k podnetu.
07. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
tí kolegovia sú buď poriadne ďaleko, alebo... to radšej asi nenapíšem.
S pozdravom.
10. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

opakovane sme urgovali dodávateľa, aby zabezpečil opravu lavičky.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
10. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, samospráva,
kladiem si otázku, ako môže fungovať toto mesto, ak jednu lavičku opravujete jeden a pol roka.
Nemôže.
S pozdravom.
10. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, samospráva,
táto lavička a jej umiestnenie je v rozpore s Manuálom verejných priestorov - Princípy a štandardy lavičiek:
https://manual.mib.sk/wp-content/uploads/2021/03/MIB_Principy_a_standardy_LAVICKY-1.pdf
napríklad:
"- V rámci jedného verejného priestoru je dôležité používať len jednotný mestský mobiliár." (str. 11)
"- Je dôležité, aby jednotlivé prvky mobiliáru boli farebne a materiálovo zjednotené v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzajú." (str. 20).

... ako aj v rozpore s Manifestom verejných priestorov:
https://manual.mib.sk/wp-content/uploads/2020/12/Manifest-verejnych-priestorov.pdf
napríklad:
- "Prvky majú byť jednoducho (de)montovateľné a opraviteľné." (str. 66)
- "Z krátkodobého hľadiska treba zjednotiť príliš široké spektrum mobiliára na základe funkčného, priestorového a hierarchizovaného zaradenia." (str. 62)
- "V meste sa v súčasnosti nachádzajú vrstvy nefunkčných a neatraktívnych prvkov (mobiliár, osvetlenie, zložky dopravnej a technickej infraštruktúry, reklamné zariadenia) a prvky na hranici životnosti. Tie, ktoré sa nevyužívajú, by mali byť odstránené a zároveň by mala byť navrhnutá postupná a koordinovaná výmena zastaraných prvkov." (str. 62)
a tak ďalej.

Prosím o rešpektovanie týchto dokumentov mesta.
S pozdravom.
10. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
admina prosím o preposlanie mojich vyššie uvedených komentárov samospráve s prosbou o vyjadrenie.
Ďakujem.
10. september 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň Peter Oravec,

Nové komentáre sú dostupné pre všetkých, vrátane samosprávy. Momentálne preto nevidím dôvod, podnet znovu preposlať.

S pozdravom,
Admin.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania