Čiernovodská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

V riešení
meno
PB 06. apríla 2020

Dlhodobo odstavené vozidlo na Čiernovodskej pred bytovým domom vedľa bývaleho dvoru zberných surovín a ZŠ Rajčianska, Octavia s ečv BL-031IH, s EK a TK 12/2019

17. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet, predmetné vozidlo sme nahlásili na Okresný úrad Bratislava, ktorý je oprávnený vyzvať majiteľa vozidla k splneniu si povinnosti vykonať TK a EK. Nakoľko sa jedná o automobil s EČV, bez platnej STK a EK, MČ Bratislava-Vrakuňa nie je vecne príslušný správny orgán na vybavenie podnetu, tieto vozidlá nemôže klasifikovať ako odpad podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto tieto podania postupuje na priame vybavenie Okresnému úradu BA.

S prianím pekného dňa
Kto? Okresný úrad Bratislava

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania