Bebravská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

V riešení
meno
PB 06. apríla 2020

Dlhodobo odstavená Felícia BL-970KU na Bebravskej ulici pred Zdravotným strediskom s EK a TK z roku 2017.

15. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, predmetné vozidlo
sme nahlásili na Okresný úrad Bratislava, ktorý je oprávnený vyzvať majiteľa vozidla k splneniu si povinnosti vykonať TK a EK. Vozidlo sme nahlasovali už dňa 22.8.2018, urgovali dňa 21.3.2019 a znova 11.11.2019.
Nakoľko sa jedná o automobil s EČV, bez platnej STK a EK, mestská časť Bratislava-Vrakuňa nie je vecne príslušný správny orgán na vybavenie žiadosti,
tieto vozidlá nemôže klasifikovať ako odpad podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto tieto podania
postupuje na priame vybavenie OÚ.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Karin Hinza
referát regionálneho rozvoja a dopravy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania