Nadjazd do Vajnor-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Innovator 14. apríla 2020

Na príjazdnej ceste k autoservisu od Cesty na Senec niekto počas Veľkonočných sviatkov vytvoril skládku pneumatík. Dňa 10.4.2020 to tam ešte nebolo. Prosíme o odstránenie čiernej skládky aby sa časom nekontrolovane nerozrastala.

16. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
17. apríl 2020

Innovator

Tak ako som sa obaval, 20 m od pneumatik pribudol stavebny odpad. Co bude nasledovat?
27. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu vykonal dňa pracovník mestskej časti Bratislava-Vajnory obhliadku miesta uloženého odpadu. Obhliadkou bolo zistené, že v lokalite Prostredné, Bratislava-Vajnory pod nadjazdom pri a na pozemnej komunikácii, nezaradenej do siete miestnych komunikácii, na pozemku parc. č. 2741/4 registra “C“, k.ú. Vajnory /1344/2, 1310, 1311 registra “E“ k.ú. Vajnory/, vo vlastníctve fyzických osôb je nezákonne uložený komunálny, stavebný odpad a pneumatiky.

Nezákonne uložený odpad mestská časť Bratislava-Vajnory oznamuje v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad bude v zmysle uvedeného zákona v správnom konaní zisťovať osobu zodpovednú za nezákonne uložený odpad a zisťovať či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti.

Ak okresný úrad osobu, ktorá nezákonne umiestnila odpad na pozemku nezistí a vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti určí osobu zo zákona, ktorá odpad odstráni.

Touto osobou je obec a okresný úrad. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad v stanovenej lehote odstráni obec a iný odpad /stavebný, nebezpečný, pneumatiky/ okresný úrad.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
19. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská časť Bratislava-Vajnory dňa 26.04.2021 všetok komunálny odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch z uvedeného miesta odstránila, na mieste zostali pneumatiky.

Pneumatiky, ktoré na mieste zostali, boli opakovane nahlásené okresnému úradu, ktorý má v danej veci konať a tento odpad následne odstrániť.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania