Mlynské Nivy-rozvodné siete-poškodená rozvodná skriňa

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Peter Oravec 15. apríla 2020

Dve poškodené rozvodné skrine na križovatke Mlynských nív a Bajkalskej (pri zastávke autobusov). Hrdzavé skrinky sú len amatérsky stiahnuté páskou, aby sa nerozsypali, jedna skrinka je prerastená stromom či kríkom. Prosím o opravu alebo o odstránenie.

16. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu správy nehnuteľností.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
30. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
19. marec 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
31. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetnú rozvodnú skriňu sme identifikoval na základe identifikačnej nálepky pod spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava.
Podnet im preto preposielame.

S pozdravom
Kto? Dopravný podnik Bratislava

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
31. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
14. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujeme za nahlásenie podnetu. Týmto Vám potvrdzujeme jeho prijatie a už sa ním zaoberá príslušné oddelenie. Veríme, že Vám odpoveď prinesieme čo najskôr.

Odbor marketingu a komunikácie
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
20. september 2022

Peter Oravec

Dobrý deň,
sľúbili ste, že o podnete budete informovať kompetentné oddelenie.
Prosím, posunulo sa niekam riešenie podnetu?
02. máj 2023

Miloš

Káblová rozpojovacia skriňs je už v stave životunebezpečnom !!!!!☠☠☠☠
02. máj 2023

Miloš

Skriňa s červeným krytom patrí DPB, ale tá vedľa patrí do kompetencie Západoslovenskej distribučnej a.s. a tá je práve v stave ohrozujúcom bezpečnosť a kde hrozí úraz elektrickým prúdom...
08. máj 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, podnet bol zaslaný DPB a ZSDIS.
S pozdravom,
Administrátor portálu Odkaz pre starostu
11. máj 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po opakovanom preverení sme zistili, že sa jedná o istiacu a rozpojovaciu skriňu, ktorá je v majetku magistrátu (Siemens) Je to rozvod RVO, nie rozvod v majetku našej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..


V prípade potreby nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999 v pracovných dňoch v čase 7.00 h - 19.00 h.

S pozdravom
Západoslovenská distribučná, a. s.
17. máj 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
07. júl 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 3 roky.
Prosím o preposlanie.
09. júl 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, podnet bol opätovne zaslaný samospráve.
S pozdravom,
Administrátor portálu Odkaz pre starostu
06. december 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 3 roky.
Prosím o preposlanie.
10. december 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, podnet bol opätovne zaslaný samospráve.
S pozdravom,
Administrátor portálu Odkaz pre starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.