Nobelova-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Neriešený
meno
Ján 09. mája 2020

Hrubé porušenie rozhodnutia číslo 315/2019 a 11150/2018UKSP/POBA-86. Stavebník hrubo porušuje vyššie uvedené rozhodnutie, pretože ako vjazd na stavenisko využíva prístupovú cestu s parcelným číslom 13443/16 vlastníka Sitno Pharma s.r.o., pričom vlastník nikdy nevydal súhlasné stanovisko k prejazdu vozidiel. Stavebník svojim konaním výrazne znižuje komfort bývania obyvateľov bytového domu Nobelova 12E, 12F prejazdom ťažkou technikou pod ich oknami.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania