Popolná-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Mestské Lesy

Vyriešený
meno
Miroslav Daniš 07. mája 2020

Ide o parkovanie nad hornou „vodárňou“ nad spojnicou Popolnej a Zvončekovej ulici v Rači. Od tejto spojnice (nad vodárňou) vedie na starú asfaltovú cestu asi 20 m dlhá „hlinená cesta“ k ústiu lesnej cesty vedúcej na Červený kríž. Hneď vedľa je lesný porast (vlastne bol), ktorý sa stal obľúbeným miestom na parkovanie týchto arogantných vodičov. Túto „hlinenú cestu“ využívajú „vodiči“ k výjazdu na cestu, ktorá je z obidvoch strán uzavretá pre motorové vozidlá (z Knižkovej doliny a aj od Slalomky, resp. parkoviska na Potočnej ul. s výnimkou pre tých, ktorí majú povolenie od Mestských lesov Ba či Štátnych lesov SR) a zároveň bez mihnutia oka zaparkujú na spomínanom trávnatom (bývalom) poraste.

07. máj 2020

Miroslav Daniš

Poprosil by som preto v súčinnosti s príslušnými orgánmi zjednať systémovo v tomto smere nápravu a zabrániť tam vjazd týmto vozidlám a následne aj ich parkovanie. Na spomínanej hlinenej ceste by v spolupráci s dopravným inšpektorátom bolo vhodné osadiť tabuľu „zákaz vjazdu motorovým vozidlám“ a na hornom pozemku (lesnom poraste) urobiť také opatrenia, ktoré by zabránili danému parkovaniu – napr. ohradiť pozemok väčšími pňami, resp. kameňmi. Časté kontroly mestskou či štátnou políciou, lesnou strážou by tiež neboli na škodu.

Deje sa tak neustále, hlavne v poobedňajších hodinách a hlavne cez víkendy a sviatky (ale ani doobedňajšie hodiny nie sú výnimkou – veľa psíčkárov chodí venčiť svojich miláčikov tak, že tam na inkriminovanom mieste zaparkujú a tam ich aj vypustia).
10. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet patrí do kompetencie Magistrátu, kam ho preposielame.

S pozdravom

Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy
25. máj 2020

Miroslav Daniš

Podnet bol označený ako neriešený vraj z dôvodu "že do dnešného dňa nedošlo k pozitívnej náprave". Teda, aspoň podľa môjho názoru, sa podnety dávajú preto, aby práve k tej pozitívnej náprave došlo. Súhlasím akurát s tým, že je neriešený preto, lebo sa NERIEŠI !!! Ale predsa tu máme kompetentné orgány, ktoré riešenie týchto problémov majú vo svojej pracovnej náplni, prípadne ich riešia v súčinnosti s inými kompetentnými zložkami.
Preto neodkladne žiadam, aby bol podnet znova otvorený a nielen že sa začal riešiť, ale sa aj VYRIEŠIL !
25. máj 2020

Martin

Po pridaní tohto podnetu som videl Mestskú políciu zastavovať autá na začiatku Slalomky v lese pod bývalým vlekom. Dokonca chlapec dostal aj pokutu :) Tak zrejme začali viac kontrolovať.
28. máj 2020

Miroslav Daniš

To je dobré a potrebné, len to ešte plne problém nerieši, keďže títo arogantní vodiči vedia obísť tento "vstup" do lesa tou spomínanou neverejnou komunikáciou na konci Popolnej, resp. Zvončekovej ulice. Budem v tomto smere tlačiť na pílu...
01. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.

Obdobný problém je na viacerých miestach v lesoparku - sú to obvykle problémy, ktoré nemajú ľahké riešenie a často si vyžadujú individuálne rokovania s mestskou časťou a dohodnutie takého režimu, aby sa niektorí z majiteľov pozemkov či záhrad nestali obeťou zlých rozhodnutí.

Nedokážeme ich preto žiaľ vyriešiť zo dňa na deň, ale budeme sa im (vrátane tohto podnetu) venovať v rámci balíka opatrení na zníženie počtu áut v lesoparku, ktoré robíme aj v spolupráci s Magistrátom. Takto sme napríklad zredukovali povolenia na vjazd na pozemky v správe Mestských lesov hlbšie v lese a obmedzili ich len na nutnú údržbu lesoparku, čím viditeľne klesol počet áut na lesných pozemkoch.

Ďakujeme za porozumenie.

Marek Páva, Mestské lesy v Bratislave
01. jún 2020

Miroslav Daniš

Ďakujem za odpoveď a vlastne na môj urgentný podnet aj za znovu otvorenie mnou nastoleného problému, ktorý už sa „chystal“ na cestu do zabudnutia ...

Určite súhlasím s tým, aby sa „majiteľia pozemkov či záhrad nestali obeťou zlých rozhodnutí“. Preto treba prijímať konzistentné a hlavne už systémové opatrenia, ktoré budú chrániť práva majiteľov, ale predovšetkým právo na ochranu prírody a životného prostredia. A neboli z toho, ako to bolo bohužiaľ väčšinou doteraz, len slovné cvičenia.

A čo sa týka tohto konkrétneho prípadu, nemyslím si že treba na niečo čakať a rozmýšľať až tak veľmi, ako na to. Ten kúsok lesného pozemku, ktorí títo neprispôsobilí a arogantní vodiči pretvárajú na verejné parkovisko, stačí behom krátkej chvíľky ohraničiť prírodnými „materiálmi“, tak ako som spomínal hneď v úvode môjho podnetu – väčšími pňami či kameňmi. Nenaruší sa tým ani prejazdnosť priľahlej komunikácie (napr. pre obyvateľov či majiteľov pozemkov priľahlej lokality (majúcich legálne povolenia na prejazd od mestských či štátnych lesov), ani pracovníkom mestských lesov, polícii, hasičom...), ani na to netreba nejaké byrokratické, administratívne hĺbavé rozhodnutia. To sa dá spraviť behom jedného dopoludnia, nevidím v tom žiaden problém. A možno takto „prehradiť“ aj spomínanú neverejnú komunikáciu...

Osobne som naučený pracovať v trochu inom tempe ...
09. november 2020

Miroslav Daniš

Hlava XXII

Cez víkend som (o.i.) prešiel aj nami spomínané inkriminované miesta. A ako ináč – na našom fronte nič nového. Všetko po starom. Áut v lese (na lesných pozemkoch, na miestach so zákazom vjazdu...) ako pred nákupným centrom pred Vianocami. Obrátil som sa teda na „kompetentných“ – Mestskú políciu. Hovor, ako vždy, bol nahrávaný, to len pre tých, ktorí by si to mali chuť overiť. Bol to „čarovný“ rozhovor. Po mojom objasnení situácie a argumentoch, som sa od „kompetentnej“ mestskej polície obvodu Bratislava III dozvedel, že oni v tomto nemajú kompetencie. Čo môžu v tomto ohľade spraviť je maximálne to, že tam prídu, nafotia to a tento „výsledok“ pošlú miestnemu obvodnému úradu. Nemajú kompetencie dávať neprispôsobilým a arogantným vodičom, čo porušujú vyhlášku, čo ničia životné prostredie, papuče či oznamy za stierače (aký je rozdiel medzi porušovaním vyhlášky a dávaním papúč v meste a v lese som doteraz nepochopil), nemajú kompetencie to riešiť, že to spadá do kompetencie iných zložiek a takéto oznamy, urgencie ich len zbytočne zaťažujú. Tak fajn, kompetencie sa nám hodia, len keď nám to vyhovuje, keď nás to nezaťažuje, inak má tie kompetencie niekto iný. Teda vlastne nikto ! Nuž Hlava XXII ako vyšitá. Kocúrkovo. Presne o týchto kompetenciách sme sa bavili vyššie. Správne by malo znieť o nekompetenciách. O tom začarovanom kruhu...
Tak ako vravím – kompetencie by mali byť v rukách otca mestskej časti - starostu a na základe toho aj všetko riešiť. Lebo takto to nefunguje a fungovať ani nebude. A možno to tak aj niekomu vyhovuje...
Kedysi bol v obciach richtár a ten rozhodoval. Možno niekedy aj zle, chybne. Ale keď sa to opakovalo, ľudia si vybrali iného richtára... Ale nikdy to nebolo tak, že richtár nemal kompetencie...
A ak už je to v tejto našej džamahírii tak, že je tu deľba moci (a kompetencií), tak otcovia mestských častí, musia tlačiť na pílu, musia dbať na to, aby tí „kompetentní“ si plnili svoje povinnosti a veci operatívne riešili. Pod operatívnosťou si nepredstavujeme my občania horizonty „úspešných päťročníc“...
Apropo : ako občania, platíme nemalé dane. Aj na to, aby tí čo majú „tie kompetencie“ z týchto našich daní si plnili to, čo majú...
09. november 2020

Miroslav Daniš

Na základe vyššie uvádzaných skutočností, žiadam mestskú časť Bratislava Rača o zabezpečenie osadenia dopravného značenia zákazu vjazdu motorových vozidiel nad spojnicou ulíc Popoľná a Zvončeková (vjazd na spomínanú lesnú účelovú komunikáciu), aj keď je z vyhlášky jasné, že autá nemajú (bez príslušného povolenia) čo na lesnú účelovú komunikáciu vstupovať !
Je až smiešne či skôr zarážajúce, ako sa "vodiči" oháňajú tým, že tam nie je žiadna značka !
09. november 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Rača
09. november 2020

Odpoveď samosprávy

Podnet preposielame na Mestské lesy, do ktorých správy tento úsek lesnej cesty patrí.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
09. november 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestské Lesy
10. november 2020

Miroslav Daniš

No nemám ten dojem, že zabezpečenie dopravného značenia na spomínanej komunikácii by patrilo do "kompetencie" a správy Mestských lesov. Zase sa motáme v kruhu toho nezmyselného "zdieľania a presunu kompetencií", Asi je zbytočné o tom písať...
Skúste si to zobrať pod svoju kuratelu a dohliadnite na to, aby tí (ne)kompetentní spravili v danej (v daných) veci (veciach) poriadok...
23. november 2020

Miroslav Daniš

"09. november 2020
Odpoveď samosprávy
Podnet preposielame na Mestské lesy, do ktorých správy tento úsek lesnej cesty patrí".
1.júna 2020 už Mestské lesy "reagovali". A čo sa odvtedy zmenilo ? Zhola nič. Tak by ma zaujímalo, čo od tohto presunu "kompetencií" zase očakávate. Ak má byť riešením iba tento cyklický "presun kompetencií", tak si tu môžeme vypisovať do nemlátom. Skúsme konečne k tomu (a nielen k tomuto) pristupovať konštruktívne a aktívne a nespoliehať sa stále len na tie "kompetencie". Ochrana prírody a životného prostredia by mala byť našou samozrejmou vnútornou výbavou. A oddelení, odborov či akýchkoľvek útvarov či zložiek zvlášť...
04. január 2021

Miroslav Daniš

Nakoľko sa daný stav s parkovaním a vjazdom motorových vozidiel v danej lokalite nezlepšil, ale naopak zhoršil a priam exponenciálne (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/106154/zvoncekova-zelen-a-zivotne-prostredie-ine#comment-form)
, tak sa pýtam, ako sa daný podnet rieši a či sa vôbec rieši a či spomínané oddelenie "tlačí v tomto smere na pílu" .
Tento víkend bol priam ukážkový (ale samozrejme táto recidíva je tu neustále).
Takže DOKEDY EŠTE ?!
29. január 2021

Martin

Na mieste pribudla dopravná značka. Myslím, že podnet je vyriešený. V prípade porušenia stačí zavolať na 159 a vyriešia priestupky na mieste.
01. február 2021

Miroslav Daniš

Vďaka, Martin, za pozitívnu informáciu... Som rád, že sa to podarilo...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.