Žabotova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Kopa bio odpadu - konárov za trafostanicov Ba Žabotovej.

02. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: vlastníkom pozemku je: Slovenská republika, správca: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, BA
02. jún 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali subjektu, ktorý označila samospráva ako zodpovedný.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
12. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

skládka konárov nachádzajúca sa na Žabotovej ulici bude odstránená zamestnancami Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Takýto bio odpad sa musí likvidovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov. Zamestnancami ŽSR použijú na likvidáciu konárov drvičku na konáre. Nakoľko však v súčasnej dobe je drvička konárov maximálne využitá, ekologická likvidácia konárov a odstránenie bio skládky na Žabotovej ul. je naplánovaná v termíne do konca júna 2020.

Prajem pekný deň,

Ing. Ľubomír Mitas
Manažér externej komunikácie
Odbor komunikácie a marketingu
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
29. jún 2020

Martin Uváček

Koniec júna sa blíži. Boli už konáte odstránené?
01. júl 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

zodpovedný subejkt sme požiadali o informáciu, či už boli konáre odstránené.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania