Nepokosený priestor (džungľa) pred domom

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Zuzana Revúcka 16. mája 2011

Obyvatelia domu na Višňovej 21 (Kramáre) týmto prosíme starostu, aby zabezpečil kosenie trávy aj pred našim domom. Celé Kramáre sú pokosené (v minulom týždni) a naša pravá časť pozemku pred domom bočná časť vyzerá ako džungla. Sami sa staráme o malú záhradku s kvetmi pred domom a platíme dane, tak nechápame prečo sa pravidelne na okolie nášho domu zabúda, keď sa kosí.

Viackrát sme už na to museli upozorňovať. Snažili sme sa burinu vytrhať ručne, ale bez strunovej kosačky to nejde.

Ďakujeme vopred za nápravu.

v mene obyvateľov domu na Višňovej 21

Ing. Zuzana Revúcka

24. máj 2011

Odpoveď samosprávy

Zatrávnená plocha v okolí bytových domov na Višňovej č. 9 – 21, parcela č. 5750/2, k. ú. Vinohrady sa nenachádza v správe našej mestskej časti, podnet postupujeme na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, v ktorého správe sa predmetný pozemok v zmysle LV č. 2212 nachádza (pisateľke podnetu ide list na vedomie).

Nakoľko sa jedná o problém, ktorý sa opakuje pravidelne už po viac rokov, v budúcnosti navrhujeme občanom pri probléme s kosením v uvedenej lokalite pre promptnejšie riešenie, obrátiť sa priamo na Ing. Galčíkovú, vedúcu oddelenia mestskej zelene Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, tel. č.: 59 356 409.

S pozdravom,
TimkováPodnet v podobnom znení bol už odoslaný priamo na magistrát mesta.

S pozdravom
Kollárik

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
02. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mrzí nás, že sa tento podnet rieši až teraz, snažíme sa však vracať aj k starším neriešeným podnetom.
Magistrát mesta Bratislavy kosí každú sezónu prícestnú zeleň na všetkých pozemkoch v mestských častiach v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú súčasťou prejazdných úsekov ciest I až III. triedy a miestnych komunikácií I. a II. triedy. Kosenie vykonávajú Magistrátom zazmluvnené spoločnosti Carniherba a A.I.I. Technické služby. Aktuálne prebieha 3. kolo kosby, MČ Nové Mesto bola pokosená tento rok v 2. kole okolo polovice júla.
Dúfame, že odpoveď je dostačujúca, radi by sme podnet uzavreli.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania