Pri starom letisku-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení

dobry den, prosim o odpratanie skladky pri plote ravenu precazne gumy a iny priemyselny odpad, dakujem

08. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory.
Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
30. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mestská časť Bratislava-Vajnory zabezpečila odstránenie nezákonne uloženého komunálneho odpadu z uvedeného miesta.

Nezákonne umiestnený stavebný odpad a pneumatiky bol mestskou časťou oznámený Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon“). Okresný úrad je príslušný konať v danej veci.
Okresný úrad bude v zmysle uvedeného zákona v správnom konaní zisťovať osobu zodpovednú za nezákonne uložený odpad a zisťovať či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti.
Ak okresný úrad osobu, ktorá nezákonne umiestnila odpad na pozemku nezistí a vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti určí osobu zo zákona, ktorá odpad odstráni.
Touto osobou je obec a okresný úrad. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad v stanovenej lehote odstráni obec a iný odpad /stavebný, nebezpečný, pneumatiky/ okresný úrad.
Na odstránenie stavebného odpadu a pneumatík je teda oprávnený okresný úrad.

V prípade ak okresný úrad zistí, že rozsah nezákonne uloženého odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, konanie nezačne a postúpi danú vec orgánom činným v trestnom konaní.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
30. jún 2020

Rendezak

dakujem!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania