Pečnianska - nevhodné osvetlenie - svieti do stromu

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Zaujímalo by ma, ako mesto rieši svietidlá, ktoré svietia do stromov. Nerád by som videl vyrúbaný strom kvôli lampe.

08. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu životného prostredia. Takéto podnety sa riešia orezaním konárov stromu, ktoré zabraňujú dopadu svetla na želanú plochu. Orez dreviny je vykonávaný odbornou arboristickou firmou, ktorej pracovníci sú držitelia tuzemských i zahraničných certifikátov s niekoľkodesaťročnou praxou v odbore arboristika.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
08. jún 2020

Matej

Dobrý deň, bola by škoda orezávať strom, ak mu nič nie je. Iné riešenie by nebolo?
10. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

oddelenie stavebných činností k podnetu uvádza stanovisko: Osvetlenie na Pečnianskej bolo vybudované v roku 1982-1985. Súhlasíme s názorom, že zeleň treba ochraňovať a technická infraštruktúra mesta by sa mala zeleni v primeranej miere prispôsobiť - nie je to však realizovateľné zo dňa na deň, preto si dovolím navrhnúť ako krátkodobé opatrenia, tak systémové riešenie tohto problému, ktorý zďaleka nie je len problémom Pečnianskej ul.

Z krátkodobého hľadiska:
(I) pozdĺžny posun osvetlenia by spôsobil, že vznikne nerovnomerná distribúcia svetla na komunikáciu (2 stožiare budú od seba ďalej, 2 budú bližšie), teda by neboli splnené požiadavky EN 13201 na rovnomernosť osvetlenia
(II) odporúčame vykonať nevyhnutné orezy zelene, aby bola zabezpečená distribúcia svetla na vozovku v primeranej miere

Z dlhodobého hľadiska:
(i) V podobných lokalitách (máme zmapované podobné problémy v Lamači, Rači, Starom meste, časti ulíc Karadžičova, Vajnorská, atď.) plánujeme z dlhodobého hľadiska zavádzať tzv. závesné systémy osvetlenia (viď obr.), čo vyrieši tento problém, pretože svietidlo by bolo umiestnené na závese priamo nad vozovkou. Tieto systémy sú hojne využívané napr. v Rakúsku alebo Nemecku
(ii) Na tieto účely pre pilotné lokality vypracovávame projektovú dokumentáciu, aby sme overili funkčnosť a udržateľnosť tohto technického riešenia osvetlenia

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania