Družstevná-cyklotrasa-poškodená

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Uzavretý
meno
Adriana Jakubcová 23. júna 2020

Dobrý deň, prosím o preverenie nakreslenia a spustenia cyklotrasy na ulici Družstevná , ktorá je jednosmerná a cyklotrasa je obojsmerná, Pri vychádzaní z parkoviska - Družstevná 2 , nie je dobre vidieť, pretože sú zaparkované auta v tesnej blízkosti výjazdu z parkoviska.

Prosím o preverenie tejto situácie a zváženia rizika v tejto súvislosti.
S pozdravom
Ing. Adriana Molnár Jakubcová
správca budovy
+421 911 231 277

24. jún 2020

Andrej

Pán starosta, snáď náš úrad nezrušil túto skvelú novú cyklotrasu, na základe tohto podnetu, lebo dnes bola cyklotrasa - piktogram zamazaný. Táto nová trasa, aj keď je v protismere - čo je inak u nás bežné, že sú tak umiestnené, bola prirodzeným pokračovaním trasy z Trnavskej , kde teraz bude opäť chýbať.
Je len prirodzené, že si vodiči musia zvyknúť na nové podmienky v spoločnosti a pravidlá, rešpektovať ich a tomu prispôsobiť svoju jazdu. Najmä ak tieto nové opatrenia smerujú k zlepšeniu životného prostredia a bicyklovania v meste.
Nie po týždni ju zrušiť, na úkor verejných financií vykonávať zbytočné úkony. Na tomto mieste na Trnavskej to bolo ideálne riešenie pre cyklistov a neviem, kde inde by sa tam dalo vybudovať pokračovanie. Vďaka za vysvetlenie týchto nejasných postupov alebo pokusov...
03. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet sme preverili a požiadali o vyjadrenie cyklokoordinátora MÚ BANM

Ospravedlňujeme sa, dopravné značenie ešte nie je dokončené, po dokončení bude jazda cyklistov upravená vodorovným aj zvislým dopravným značením.

Obojsmerný pohyb cyklistov v jednosmerkách je štandardným nástrojom na ukľudnenie cestnej premávky v obytných štvrtiach, v Bratislave je v súčasnosti použitý vo viac ako 40-tich uliciach, len v našej mestskej časti je obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerkách povolená v 19-tich uliciach. Obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerkách bude po úprave parkovania a prejazdov obytnými štvrťami štandardným riešením pre väčšinu obytných ulíc v Bratislave.
Viac o problematike si môžete prečítať napríklad na týchto odkazoch:

https://cyklo.banm.sk/jednosmerky/

https://cyklokoalicia.sk/2018/05/jazda-cyklistov-v-jednosmernych-uliciach/

Jazda v takto upravených uliciach sa riadi Zákonom o cestnej premávke, kde je vodič motorového vozidla povinný:
§ 4
Povinnosti vodiča
(1) Vodič je povinný

e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám a tiež pre jazdu v uliciach s povoleným obojsmerným pohybom cyklistov platí:
§ 18
Vyhýbanie
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič, na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka. Ak jeden z nich musí cúvať, urobí to ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej nebezpečné.

Z daného vyplýva, že obidvaja vodiči (vodič motorového vozidla aj cyklista) sa vyhýbajú vpravo, podľa možnosti spomalia, alebo zastavia. Vodič motorového vozidla je zároveň povinný dodržiavať zvýšenú opatrnosť voči cyklistom. Vyhýbanie sa zároveň riadi konkrétnou dopravnou situáciou, spomalením jazdy a vzájomným vyhnutím sa.

Pre výjazd z garáže platí nasledovné ustanovenie zákona:
§ 21
Vchádzanie na cestu
(1) Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

Z uvedeného vyplýva, že autá, vychádzajúce z parkoviska sú povinné dať prednosť v jazde všetkým vozidlám, pohybujúcim sa po ceste a vjazd do vozovky prispôsobiť možnej jazde cyklistov.

Kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania