Zámocké schody-fontánka-nefunkčná

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený
meno
Peter Oravec 23. júna 2020

Nefunkčná fontánka pri Žigmundovej bráne. Prosím o opravu jej funkčnosti a údržbu, aby slúžila svojmu účelu a "poskytovala vodu".

24. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Generálny investor Bratislavy (GIB)
24. jún 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,

GIB je organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy:
Zo stránky http://www.gib.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600179&id=1002&p1=52

"Generálny investor Bratislavy (ďalej ako GIB) je mestská investorská a inžinierska organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. GIB bol zriadený MsZ Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 1.1.1991 ako nástupnícka organizácia po Výstavbe hlavného mesta Bratislavy (VHMB).
Na základe Zriaďovacej listiny schválenej uznesením mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 800/2009 z 19.11.2009 bol GIB zriadený ako príspevková organizácia, ktorá vykonáva pre Hlavné mesto SR Bratislava funkciu investora a verejného obstarávateľa investícií a verejných prác financovaných z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta SR Bratislava a to na základe písomných poverení vydávaných primátorom hlavného mesta SR Bratislava po schválení mestským zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislavy v rámci predmetu hlavných činností. Zároveň sa zrušila Zriaďovacia listina Generálneho investora Bratislavy zo dňa 22. mája 1990 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13. decembra 2000 a dodatku č. 2 zo dňa 31. marca 2005. Zriaďovacia listina nadobudla účinnosť 19.11.2009."

Vzhľadom na uvedené podnet je stále v zodpovednosti Hlavného mesta SR Bratislavy, teda magistrátu.

Prosím o preposlanie magistrátu.

S pozdravom.
26. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň!

Pitná fontánka na hradnom vrchu je v správe Generálneho investora Bratislavy. Pitné fontánky v Bratislave neboli spustené na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

S pozdravom

Ing. Jozef Tóth
vedúci technicko-prevádzkového oddelenia
Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava
29. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
18. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
fontátka funguje, podnet je vyriešený.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania