Antolská - chýbajúci koše pri Draždiaku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení

Odpadkové koše pri Draždiaku sú v letnon období často preplnené. Odpad tvorí hlavne plast z okolitých bufetov. Prosím o doplnenie košov na separovaný zber = žltých vriec na plasty a jeho pravidelný odvoz. Ďakujem

30. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

touto situáciou sa už zaoberáme. Z dôvodu častého preplnenia odpadkových košov na malý komunálny odpad sa zintenzívnil odvoz odpadu z lokality Veľkého Draždiaku. Možnosti ohľadom separovaného zberu je témou, ktorou sa tiež budeme zaoberať. Ďakujeme za pondet.
Kto? referát správy verejných priestranstiev

S pozdravom,

MÚ Petržalka - referát komunikácie s verejnosťou
10. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje zaviesť triedený systém zberu odpadu v okolí jazera Veľký Draždiak v snahe zabezpečiť zníženie celkového množstva vyprodukovaného odpadu, ktorý sa do kontajnerov ukladá spoločne. Tiež boli osadené mobilné odpadové nádobz na prechodné obdobie a to najmä počas letnej sezóny, kedy návštevnosť lokality výrazne stúpa. K preplneniu košov však najčastejšie dochádza práve nevhodným nakladaním s odpadom zo strany obyvateľov. Nedostatočným stlačením obalov, ako pet fľaše, plechovky, obaly z rýchleho občerstvenia a ukladaním objemnejších odpadov, ktoré prevýšia kapacitu smetnej nádoby, dochádza k jej rýchlemu preplneniu a následne znečisteniu širšieho okolia. Obyvateľov prosíme, aby v prvom rade predchádzali vzniku odpadov a ak to nie je možné, aspoň dôslednejšie pristupovali k životnému prostrediu a správne s odpadom nakladali.
V súlade s európskou environmentálnou politikou budú realizované aj tzv. „proti plastové opatrenia“. Opatrenie vyplývajúce z novely zákona č. 79/ 2015 o odpadoch začnú platiť už 1. januára 2021, ich úlohou bude eliminovať požívanie jednorazových plastov, akými sú plastové taniere, príbory, slamky, nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania