Kutlíkova - hromada odpadu na lúke za Technopolom

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený

Hromada odpadu na lúke za Technopolom

30. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a fotografie. Podľa všetkého ide o stavebný odpad. Situáciu budú riešiť oddelenie životného prostredia a referát správy verejných priestranstiev.
Kto? oddelenie životného prostredia a referát správy verejných priestranstiev

S pozdravom,

MÚ Petržalka - referát komunikácie s verejnosťou
10. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Miestnou ohliadkou bolo zistené, že odpad je uložený na parcele reg. C , č. 1444/28, ktorej vlastníkom je podľa výpisu z katastra nehnuteľností spoločnosť REALITY FOND s.r.o.. V zmysle uvedeného mestská časť Bratislava-Petržalka vyzve vlastníka predmetného pozemku na plnenie povinností vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. V prípade, že vlastník nehnuteľnosti na výzvu v stanovenej lehote nezareaguje, začne mestská časť konanie o uložení pokuty.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
03. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vlastník pozemku zabezpečil sanáciu stavebného odpadu z predmetného pozemku.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania