Závodná-komare-postrek

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Alena A 08. júla 2020

Plánujete postrek proti komárom aspoň v častiach pri Dunaji? Máme ich tam enormné množstvo a každý večer mám zo 30 štípancov.

22. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vykonávanie postrekov proti hmyzom je v kompetencii hlavného mesta SR Bratislavy, preto podnet postupujem na magistrát.

S pozdravom

odd. ŽP, OaCH
27. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš email. Ku Vášmu podnetu si Vám Dovoľujem zaslať stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy:

Od začiatku sezóny s odborníkmi uskutočňujeme riadny denný monitoring liahnísk komárov. Terénny prieskum robíme od marca približne do konca septembra. Vykonali sme niekoľko zásahov látkou BTI a jej efekt zaznamenávame v rámci kontroly úspešnosti týchto zásahov.
V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Problémové sú len druhy liahnuce sa v inundáciách po povodniach. Je to druh, na ktorý sa zameriavame a vďaka našim zásahom je situácia pri Dunaji či Morave zásadne lepšia ako v predošlých sezónach.
Len za posledný mesiac sme vykonali 14 zásahov v lokalitách, kde sme zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov - Devín, Rača Malé Krasňany, Rusovce (vybrané lokality), mláky pod Prístavným mostom, Ovsište v oblasti konečnej zastávky MHD, alúvium Moravy, Petržalka pri V. Zemníku, Záhorská Bystrica (vybrané lokality) či Lamač.
Okrem tejto najvýznamnejšej skupiny komárov sa ale najmä po intenzívnych hodinových/denných zrážkových úhrnoch vyskytli druhy komárov, ktoré sa liahnu v dendrotelmách priamo na stromoch a tiež na malých vodných plochách, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskych oblastiach. Aj preto zvýšený výskyt komárov zaznamenali najmä ľudia v blízkosti lesných porastov, nie pi rieke. Tieto druhy komárov nevieme našimi zásahmi podchytiť.
Cieľom monitoringu a zásahov nie je možná úplná eliminácia lariev, ale zníženie výskytu komárov na znesiteľnejšiu úroveň.
BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Chemické postreky naviac nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú. Vďaka jeho selektívnosti môžeme BTI používať práve na týchto kľúčových miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.
Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska. Nie je však možné úplne eliminovať populáciu komárov.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania