Miletičova-rozvodné siete-nebezpečný kábel

Zodpovednosť za riešenie: Slovak Telekom

Neriešený
meno
Peter Oravec 11. júla 2020

Zbytočný, ničomu neslúžiaci a zavadzajúci elektrický stĺp v parčíku na rohu Miletičovej a Záhradníckej. Prosím o odstránenie.

16. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Stĺp sa nachádza na pozemku - parcele registra C 10567/8 k.ú. Nivy (804274), obec Bratislava-Ružinov. Parcela je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, ale zverený do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Mestská časť zverením získala všetky práva a povinnosti vlastníka voči pozemku. Podnet by mohol preveriť Telekomunikačný úrad SR (Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24), no necháme na zvážení kolegov z mestskej časti, aký ďalší postup pri riešení podnetu zvolia.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
16. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

preveríme situáciu a budeme Vás informovať.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
12. február 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet. Tie zbytočné stĺpy sú tam minimálne dva.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
12. február 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet. Tie zbytočné stĺpy sú tam minimálne dva.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
02. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mestská časť BA - Ružinov znovu upozorní ZSE, aby zabezpečili odstránenie nefunkčného stĺpa elektrického vedenia.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
29. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
13. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mestská časť BA - Ružinov predmetný podnet opätovne preposlala na riešenie Slovak Telecom, a.s. a preposlali nám vyjadrenie: Naša spoločnosť zabezpečí odstránenie nefunkčného stožiara prostredníctvom zmluvného dodávateľa v najbližšom možnom termíne.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
V prípade ďalších podnetov alebo otázok nás môžete kontaktovať na podnety@ruzinov.sk.
Ďakujeme
13. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Slovak Telekom

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania