Vnútroblok pri Sliezskej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
Peter Oravec 18. mája 2014

Prosím samosprávu Nového Mesta, či by nevedela vyriešiť chaotický a rozbitý stav chodníkov a ciest vo vnútrobloku medzi Sliezskou, Moravskou a Robotníckou ulicou. Aktuálny stav dokumentujú fotografie. Ďakujem.

11. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,
ďakujeme za podnet. Pracovníci EKO podniku VPS v najbližších dňoch zabezpečia odstránenie spadnutého stromu.
S pozdravom

Marek Tettinger, hovorca BANM
11. jún 2014

Peter Oravec

Pán Tettinger,
ako je zrejmé z fotografií, o ten spadnutý strom ide najmenej.
S pozdravom.
25. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Spomínaný pozemok nebol mestskej časti BA NM zverený žiadnym protokolom. Vlastníkom pozemku je Hlavné mesto.

Ing. Natália Kudláčová
18. január 2016

Peter Oravec

Bez odpovede magistrátu, bez zmeny.
16. jún 2016

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia.
01. september 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
11. marec 2019

Peter Oravec

Magistrát päť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
13. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
30. september 2019

Peter Oravec

Magistrát päť rokov ignoruje aj tento podnet. Z toho rok za Matúša Valla.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
Magistrát tu vedome zavádza a klame, keď uvádza, že "o výsledku budeme informovať". Pri totálnej väčšine podnetov o ničom už viac neinformuje.
04. marec 2020

Peter Oravec

Magistrát takmer šesť rokov ignoruje aj tento podnet. Z toho rok za Matúša Valla.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
Magistrát tu vedome zavádza a klame, keď uvádza, že "o výsledku budeme informovať". Pri totálnej väčšine podnetov o ničom už viac neinformuje.
04. marec 2020

Peter Oravec

Magistrát takmer šesť rokov ignoruje aj tento podnet. Z toho rok za Matúša Valla.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
Magistrát tu vedome zavádza a klame, keď uvádza, že "o výsledku budeme informovať". Pri totálnej väčšine podnetov o ničom už viac neinformuje.
04. marec 2020

Peter Oravec

Magistrát takmer šesť rokov ignoruje aj tento podnet. Z toho rok za Matúša Valla.
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
Magistrát tu vedome zavádza a klame, keď uvádza, že "o výsledku budeme informovať". Pri totálnej väčšine podnetov o ničom už viac neinformuje.
20. júl 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Nerešený podnet.
Prosím o preposlanie.
30. marec 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
27. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
13. december 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
13. december 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
06. február 2022

Novomestan

Sliezska-chodník-rozkopaný

Chodník spájajúci Sliezsku a Robotnícka ulicu je úplne rozbitý.
06. február 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Martina
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
05. september 2022

Peter Oravec

Vnútrobloky sú čierna diera Európy, pardon, čierna diera Bratislavy.
Vnútrobloky (akože) nikomu nepatria, nikto sa o ne nestará...
Len magistrát v niektorých vnútroblokoch vyhlásil stanné právo, pardon, PAAS.
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/120279/trencianska-cesty-a-chodniky-ine
05. september 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Barbora Peregrim
Odkaz pre starostu
[email protected]
07. september 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ide o pozemky 11375/1, 11360/2 a 11360/3, k.ú. Nové Mesto. Všetky uvedené pozemky boli zverené do správy mestskej časti Nové Mesto protokolmi č. 63/91 a 21/92.
Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú spevnené plochy vybudované v rôznych časových obdobiach (napr. parkovacie státie sú zo zámkovej dlažby, boli urobené po roku 1991 a predpokladáme, že mestskou časťou, alebo mestská časť dala súhlas stavebníkovi). Nemáme vedomosť, kto bol ich stavebníkom resp. či ide o legalizované stavby a v koho vlastníctve sú. Túto informáciu by mal mať stavebný úrad, ktorý spadá tiež pod mestskú časť.
Podnet im preposielame.

S pozdravom,
Kto? Mestská časť Nové Mesto

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
07. september 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Nové Mesto
26. september 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet. Podnet postupujem na riešenie oddeleniu dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania.

Za porozumenie ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Kriglerová
Odkaz pre starostu BANM
22. november 2022

Peter Oravec

Dobrý deň,
podnet je dlhodobo bez reakcie, vzhľadom na zmenu vedenia mestskej časti prosím o opätovné zaslanie. Ďakujem.
S ozdravom.
22. november 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,
Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
03. marec 2023

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
03. marec 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnetom som opätovne oslovila úsek dopravy, stavebné oddelenie a tiež investičné.

Za porozumenie ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Kriglerová
Odkaz pre starostu BANM
03. marec 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnetom som opätovne oslovila úsek dopravy, stavebné oddelenie a tiež investičné.

Za porozumenie ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Kriglerová
Odkaz pre starostu BANM
20. jún 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 9 rokov.
Prosím o preposlanie.
29. jún 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
15. január 2024

Peter Oravec

Neriešený a ignorovaný podnet. 10 rokov.
Prosím o preposlanie.
15. január 2024

Peter Oravec

Neriešený a ignorovaný podnet. 10 rokov.
Prosím o preposlanie.
18. január 2024

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania