Pekná cesta-vandalizmus-rušenie nočného pokoja


V riešení
meno
Thor 20. júla 2020

Bol tu podnet na túto "krčmu" už minulý rok, ale zjavne si môže naďalej robiť čo chce. Tento víkend mali obyvatelia priľahlých bytoviek o zábavu postarané. Celý večer to tu dunilo ako na zábave, tento pajzel štvrtej cenovej Vám prehluší všetko. Majiteľ Jozef Lisý má zrejme dojem, že môže do 22:00 všetko. Aj do 22:00 však máme normy na hluk a pod.
Takže žiadam príslušné úrady, najmä MČ Rača a MsP, aby spravili konečne poriadok s týmito "zariadeniami". Alebo slušní ľudia majú ustupovať alkoholikom hajlujúcim pred krčmou? Nedodržiava ani zatváracie hodiny, vykonával stavebné úpravy viď foto a ani to nedal do poriadku. Pravidelný bordel a hluk. Prosím odpoveď typu "volajte MsP" ani nepíšte, nie som tu od toho, aby som každý druhý deň volal políciu, ktorá upozorní a odíde.

20. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Spolu so stavebným úradom sa budeme situáciou zaoberať a budeme od majiteľa prevádzky žiadať dodržiavanie otváracích hodín a nočného kľudu.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
22. júl 2020

somár rámos

Prečo bol môj slušný komentár vymazaný? Potichu ,potajomky ,ako komunisti
23. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Pri riešení tohto typu podnetu navrhujeme nasledovný postu:
- Mestská polícia vykoná kontrolu dodržiavania otváracích hodín a nočného kľudu
- v prípade porušenia pravidiel spíše o tomto priestupku záznam
- následne tento záznam prepošle na oddelenie životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
- my začneme správne konanie vo veci porušenia ustanovení platného VZN o čistote a poriadku

Podnet preto preposielame na Mestskú políciu za účelom vytvorenia a preposlania príslušného záznamu.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
23. júl 2020

Thor

1. Nie je to priestupok, ale správny delikt, ale ok to je detail.
2. A teraz prosím riešenie toho, čo sa deje cez deň (najmä medzi 18:00-22:00), alebo podľa Vášho názoru cez deň môže obťažovať okolie enormným, opakujem enormným, hlukom?
26. júl 2020

Thor

Práve pán podnikateľ spríjemňuje nedeľný obed, takže zmena už robí sídliskovú disco od obeda. Žiadam opätovne poslať zodpovedným inštitúciám. Btw v piatok po 22h tu bola MsP, takže majú dôkazový materiál o porušení otváracích hodín. Žiadam teda o začatie spr. konania vo veci uloženia pokuty a taktiež zaslať ako podnet živnostenskému úradu na kontrolu a prípadné zrušenie živnostenského oprávnenia.
28. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP popri plnení ďalších služobných úloh zamerajú svoju činnosť aj na riešenie zatváracích hodín v uvedenej prevádzke ako aj dodržiavanie verejného poriadku.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová
05. august 2020

Thor

Neriešená podstata nahláseného podnetu, prosím poslať samospráve znovu, aby niečo robila s tým, že je tu pravidelná disko aj cez denné hodiny.
16. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Odkazu pre starostu /95635/ na nedodržiavanie prevádzkového času prevádzkou Krasňanská piváreň, Pekná cesta 13 a na neprimeraný hluk v jej okolí Vám dávam na vedomie, že hliadky Mestskej polície Expozitúry Bratislava III boli v predmetnej veci inštruované. Výkon hliadkovej činnosti v tejto lokalite bol zabezpečený v rámci možností personálneho stavu tunajšej expozitúry a plnenia ďalších úloh tunajšej expozitúry v zmysle zákona o obecnej polícii. V dňoch 24.7., 25.7., 31.7. a 1.8.2020 boli príslušníkmi mestskej polície vykonané kontroly, pričom nezistili porušenie zákonných ustanovení, ani všeobecne záväzných predpisov. Problémom nedodržiavania prevádzkového času prevádzkami a neprimeraným hlukom v ich okolí nie je problémom len tejto prevádzky , kde je tunajšia expozitúra vecne a miestne príslušná konať. Z toho dôvodu je táto problematika riešená príslušníkmi mestskej polície operatívne. Bezodkladne sú preverované podnety od občanov, ktoré sú oznamované telefonicky na linku: "159", alebo 02/44634804.
V predmetnej veci je možnosť sa obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, na regionálneho hygienika Ružinovská 8, Bratislava, ktorý je vecne a miestne i príslušný vo veci konať v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Bc. Marcela Sabinová
16. august 2020

somár rámos

Očuj Thor ,takto sa nebav ,nič nevyriešiš.Nevravím ,že inak vyriešiš ,ale je to kóšer cesta.Napíš do hniezda tejto tupej chátri (MÚ Rača) SŤAŽNOSŤ. Sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach .Prilož tam nahrávky toho čo ten chmulo vyvádza, zmerať hluk na mobile, sú aplikácie na meranie, tak aby to bolo na obraze zároveň s diskotékou.Nie je to nič moc podklad na právne účeli ,ale aspoň bude videť o čo ide.Ideál by bol zavolať Mestapo vtedy ak diskotékuje, zas nahrať aj "zákrok" , aj s výsledkom .Ešte ideálnejšie , by bolo k sťažnosti pridať podpisy tých ktorých to tiež se3ie a neboja sa .Lebo pos3atý sú všetci ak sa majú podpísať.Sťažnosťou sa paraziti musia zaoberať, podľa výsledku uvidíš .Aj keď si myslím ,že tento rok uvidíš skôr nepoškvrnené počatie ,ale budeš mať základ do budúceho roku.Návšteva zasadania MZ Rača by mala byť povinnou jazdou ,požiadanie o pomoc poslanca-ou ,ak sú tam takí normálni poteší.Nie ich teba .Tu nič nevyriešiš ,pretože magorstrát Ba ,namiesto aby sa zaoberal týmto celo bratislavským problémom ,rieši napr 500€ lavičky.Čo už
22. august 2020

Thor

Prosím znova preposlať p. Čupkovi, aby to ako samospráva riešili (spravili vôbec niečo?), pretože nevyriešili nič, len dali ruky preč. Taktiež označiť podnet ako neriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania