Znievska - dlhodobo odstavené vozidlo s výzvou na odstránenie

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Michal Durkac 27. júla 2020

Tento problem s akymsi cudesnym pokracovanim trvajuci vyse 1ho roka. Vozidlo uz malo aj vyzvu na odstranenie pred niekolkymi mesiacmi a bez pohnutia si tam nadalej kraluje. Mestska cast nereaguje na podnety@petrzalka.sk , dlhodobo ignoruje komunikaciu. Neuveriteln

28. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Žiaľ mail, ktorý sme našli až po určení tohto podnetu sme v inom priečinku ako doručená pošta Váš podnet zo 4. júla. Mrzí nás to.
Čo sa týka vozidla, keďže tam bola uvedená dlhšie výzva je už administratívne doriešené a čaká v poradí na samotný odťah.
Dôvodom prečo aj vozidlá ktorým už vypršala lehota 60 dní na odstránenie ostávajú stále na mieste je ten, že odstraňovanie vozidiel ohrozujúcich životné prostredie v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch bolo v Petržalke od októbra 2019 pozastavené. Príčinou je, že jediné dve dostupné spoločnosti s náležitými oprávneniami na prepravu, uskladnenie a spracovanie vozidiel s ktorými môžeme spolupracovať má zaplnené kapacity zberných parkovísk a ďalšie nie sú príjmané.
Problém vznikol tak, že zatiaľ čo mestské časti Bratislavy a hl. mesto Bratislava svižným tempom zabezpečovali odstraňovanie vozidiel z verejného priestranstva a ich uloženie na určenom mieste, Okresný úrad Bratislava, ako príslušný orgán štátnej správy má rozhodnúť čo s vozidlami, ak si ich nikto nevyzdvihne. Teda v rámci správneho konania ku každému takémuto vozidlu vydáva rozhodnutie o tom, či vozidlo prepadá štátu alebo sa stáva odpadom a môže byť ako odpad zlikvidované.
Momentálne sa však už situácia mierne zmenila a odťah vrakov ide rýchlejšie. 3.8. sa vracia kolega z oddelenia životného prostredia z dovolenky, ktorý má na starosti vraky. Hneď v daný deň Vás budeme informovať o situáciu.
Na daný podnet sme ho upozornili.
Kto? oddelenie životného prostredia

S pozdravom,

MÚ Petržalka - referát komunikácie s verejnosťou
03. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci štandardného postupu cez Okresný dopravný inšpektorát v Kežmarku zistila osobné údaje držiteľa vozidla za účelom doručenia doporučenej výzvy na odstránenie vozidla. Tú sa žiaľ nebolo možné adresátovi doručiť, takže v ďalšom kroku bola dňa 02. 06. 2020 umiestnená výzva na odstránenie vozidla priamo na čelné sklo. Teda v čase kedy bol tento podnet zverejnený, držiteľovi vozidla pomaly končila lehota na odstránenie (v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch je lehota na odstránenie 60 dní). Dňa 23. 07. 2020, ešte pred hore spomínanou dovolenkou a vypršaním lehoty na odstránenie, tušiac že vozidlo odtiaľ dobrovoľne neodíde bola nášmu zmluvnému partnerovi - "odťahovke" zaslaná požiadavka na zaradenie do harmonogramu na jeho odstránenie. To znamená že, v tejto chvíli už čaká v poradí. Samotný odťah sa uskutoční v priebehu prvej polovice augusta.
Ing. Ladislav Milincký

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
24. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vozidlo bolo dňa 07. 08. 2020 odstránené mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania