Viedenská cesta-stará časť - zvyšok zo stĺpa

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Peter Oravec 27. júla 2020

Na Viedenskej ceste pri odbočke cyklotrasy je zvyšok zrejme zo stĺpa elektrického osvetlenia, pri ktorom sa hromadia odpadky. Prosím o odstránenie zvyšku stĺpa a o úpravu priestoru.
Tento podnet nie je o tých smetiach, ale o tom torze stĺpa. Ďakujem

28. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

priestor je pouprataný. Ďakujeme za nahlásenie podnetu.

S pozdravom
Kto? Komunálny podnik

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
iba si dovolím zopakovať znenie podnetu:
"Prosím o odstránenie zvyšku stĺpa a o úpravu priestoru. Tento podnet nie je o tých smetiach, ale o tom torze stĺpa. Ďakujem."
Pre istotu ešte raz zopakujem znenie podnetu:
"Tento podnet nie je o tých smetiach, ale o tom torze stĺpa. Ďakujem."
Ďakujem.
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nie je to zvyšok stĺpa a nie je to majetkom mesta.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
v tom prípade budete musieť zistiť, čo to je a komu to patrí, aby ten, komu to patrí, mohol odstrániť to, čo to je.
S pozdravom.
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

prečo by sa to malo odstraňovať? Pravdepodobne to plní svoj účel.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďakujem Vám za otázku. Skúsim:
1. Zavadzia to.
2. Má to ostré hrany a je to nebezpečné pre cyklistov, pretože sa to nachádza v bezprostrednej blízkosti oficiálnej cyklotrasy.
3. Nie je (ani Vám) známa funkcia tej veci, takže tá vec je s vysokou pravdepodobnosťou zbytočná na tomto mieste.
4. Je to hrdzavé a špinavé.
5. Vzhľadom na celkový stav tej veci to priťahuje ďalšie odpadky.
Neviem, stačí takto?
So srdečným pozdravom.
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
možno by som si ešte dovolil odporučiť na prečítanie niečo ako volebný program Vášho pána primátora (planbratislava.sk), alebo nejaký manuál tvorby a údržby verejných pristorov ... chápete, niečo v tom urbanistickom zmysle, akože civilizované mesto a tak.
Verím, že sa už vzájomne chápeme.
S pozdravom.
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

samozrejme verejné priestranstvá sú dôležitou agendou tohto mesta. Ďakujeme, že nám ich ako občania pomáhate skrášľovať.
Po krátkom prieskume sa dá zistiť, že sa jedná alebo jednalo o technickú súčasť protipovodňovej hrádze. Úlohou protipovodňovej hrádze je v prvom rade ochrana pred povodňami. Cyklotrasa na jej vrchole je iba doplnkom zlepšujúcim život v meste. Z tohto dôvodu mesto k odstráneniu nemôže pristúpiť.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď.
Takže ide alebo išlo o technickú súčasť hrádze? Lebo to sú podľa mňa dve rozdielne veci.
Ak platí minulý čas, tak je možné tú vec odstrániť, nie?
Mohli by ste sa na to, prosím, aspoň spýtať majiteľa hrádze?
Ďakujem za porozumenie.
S pozdravom.
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň
ešte by som chcel dodať, že na portáli OPS je množstvo analogických podnetov týkajúcich sa rôznych zvyškov elektrických, trakčných a pod. stĺpov, sameforov, stĺpikov a pod, ktoré už neplnia svoju funkciu a teda je potrebné, resp. možné tieto torzá odstrániť.
Možno aj v tomto prípade ide o torzo, ktoré je na danom mieste už zbytočné. A ak nie je zbytočné, jeho majiteľ by možno vedel vysvetliť jeho účel, a prípadne by ho mohol dať tak nejako do poriadku, resp. zabezpečiť, aby tá vec nebola nebezpečná pre "doplnok zlepšujúci život v meste".
Mimochodom, označiť medzinárodnú cyklotrasu ako "doplnok zlepšujúci život v meste", s tým by asi pán primátor nie celkom súhlasil. Teda aspoň stále tak nejako dúfam.
S pozdravom.
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

správcom je Slovenský vodohospodársky podnik. Nakoľko s danou inštitúciou máme rovnaké vzťahy ako napríklad Vy, tak nemáme žiadne nástroje ani ďalší vzťah k riešeniu podnetu.
Z vlastnej iniciatívy sme však z verejne dostupných zdrojov zistili nasledovné. Jedná sa o sondu-konkrétne o Kontrolný výškový bod, ktorý je chránený zákonom a jeho odstránenie nezávisí iba od vôle SVP. Jedná sa o spôsob akým sa po čase kontroluje technický stav stavby. Našli sme záznamy, že bol využívaný na tieto účely v 1992, 2008, 2009 a 2010. Usudzujeme tak, že je ešte stále v užívaní a akékoľvek ďalšie otázky treba smerovať na SVP. Keďže však pravdepodobne budú v informačnej rovine najrýchlejšou a najľahšou cestou pre Vás bude email. Poprosíme o zadanie statusu vyriešený.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď.
So statusom vyriešený, samozrejme, nesúhlasím. Dôvodom je znenie podnetu, ktoré je jednoznačne o odstránení torza:
"Prosím o odstránenie zvyšku stĺpa a o úpravu priestoru.
Tento podnet nie je o tých smetiach, ale o tom torze stĺpa. Ďakujem."
Vzhľadom na to, že samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je SVP, prosím o presmerovanie podnetu na SVP, štátny podnik.
Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom.
05. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
05. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďakujem.
07. september 2020

Martin

Viedenská cesta-stará časť - odpadky

Na Viedenskej ceste pri odbočke na hrádzu je neporiadok.
09. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
Ďakujem.
S pozdravom.
21. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania