Antolská - uhynuté ryby v Chorvátskom ramene

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
meno
Antoan 27. júla 2020

Uhynuté ryby v Chorvátskom ramene od mosta Antolská smerom po Čističku odpadových vôd. Okolo desať uhynutých rýb väčšieho vzrastu nad 30 cm. Najmenej jedna bola ako vidieť z obrázku na brehu cca 1 m od vodnej plochy.

28. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

smrť kapra je súčasťou prirodzeného kolobehu života. V rámci zachovania biodiverzity je dôležité zasahovať do prírodných procesov čo najmenej. Podnet preto považujeme za uzavretý. V prípade, že máte pochybnosti o stave vody odporúčame obrátiť sa na SVP, ktoré je správcom danej lokality.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
31. júl 2020

Antoan

Toto je jasná ignorancia a zo strany Magistrát hlavného mesta SR Bratislava a zľahčovanie vzniknutej situácie.. Takisto nezáujem problém riešiť. Úhyn kaprov bol v jednom dni zaznamenaný v počte 10 ks na ploche cca 300 m . To nie je prirodzený úhyn. Niektoré boli aj na brehu už v začínajúcom rozklade.
V deň podania tohto podnetu bola celá záležitosť oznámená aj na Ministerstve životného prostredia . Títo reagovali rýchle. Následne vykonali obhliadku a potrebné merania vody. Ihneď ma telefonicky informovali že sú na mieste a potvrdili takto záujem riešiť tento podnet. Výsledky zatiaľ nie sú známe čakáme na vyjadrenie.
Tu chcem hlavne poukázať ,ako Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nevzal do úvahy skutočnosť ,že mohlo dôjsť k znečisteniu , kontaminácii alebo úmyselnému kontaminovanou vodného toku. Je to zarážajúce, že takto ľahkomyseľne celú záležitosť Magistrát zmietol zo stola.
31. júl 2020

Ján

Je toto vôbec možné ? Za takúto ľahostajnosť by mali toho, kto vybavoval tento podnet a napísal takúto odpoveď z oddelenia zo vzťahu s verejnosťou okamžite prepustiť ! Taký človek tam nemá ďalej čo robiť.
Toto by si mal prečítať aj primátor p .Vallo a urobiť poriadok.
31. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

magistrát nemá prostriedky ani možnosti merať kvalitu vody. Preto sme Vám odporučili obrátiť sa na správcu danej vodnej plochy ktorým je podľa výpisu z listu vlastníctva SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK.
Rozumieme Vašej frustrácii z nášho prístupu, ale v tomto prípade proste nie je na mieste. Aj keby sa jednalo o kontamináciu treba sa s podnetom obrátiť na Štátnu inšpekciu životného prostredia. Keby sa jednalo o pozemok mesta (opakujeme, že nejedná) aj mesto by sa muselo obrátiť na zodpovedajúce subjekty ako Políciu alebo Štátnu inšpekciu životného prostredia. Nakoľko nám občania uhynuté ryby nahlasujú v nepravidelných intervaloch a aj po jedných kusoch tak považujeme za najlepšie ich presmerovať na subjekty, ktoré s podnetom niečo robiť môžu.
Ešte raz sa ospravedlňujeme, keď sa nás Vaša komunikácia dotkla. V prípade že máte nápady ako by mala odpoveď z našej strany v budúcnosti vyzerať budeme radi za Vaše nápady.
PS: Samozrejme nás teší Váš záujem o ochranu prírody, len si myslíme, že nakoľko ani jeden zo zodpovedných subjektov nemá na tomto portáli účet bude dobré sa v budúcnosti obrátiť priamo napríklad mailovou komunikáciou na iné zložky štátnej správy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
11. august 2020

Antoan

Vaše vyjadrenie k podnetu :
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Aj keby sa jednalo o kontamináciu treba sa s podnetom obrátiť na Štátnu inšpekciu životného prostredia. Keby sa jednalo o pozemok mesta (opakujeme, že nejedná) aj mesto by sa muselo obrátiť na zodpovedajúce subjekty ako Políciu alebo Štátnu inšpekciu životného prostredia.

Z toho čo píšete vyplýva, že aj vy ste sa mali obrátiť na príslušnú inštitúciu na základe môjho podnetu , ktorá to má na starosť. Ale ste tak neurobili aj napriek tomu, že máte vedomosť na ktorú inštitúciu treba smerovať tento podnet.
Ja som si svoju občiansku povinnosť splnil. Vy ako zástupca všetkých občanov BA nie ! Načo máme potom toľko úradníkov v správe , keď si musíme všetko riešiť a zisťovať sami ? A navyše vy ste za to platený a my občania to robíme a riešime zadarmo len preto ,že nám záleží na našom meste. Stojí nás to čas a aj nejaké finančné prostriedky .Cez to všetko to robíme, lebo cítime zodpovednosť za prostredie v ktorom žijeme.
11. august 2020

Antoan

Prosím preposlať samospráve.
11. august 2020

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve s prosbou o vyjadrenie sa ku komentárom.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
11. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

samozrejme sme za podnety od občanov radi. Tieto podnety nám pomáhajú zlepšiť naše mesto.
Nemali sme vedomosť o tom, na ktorú inštitúciu sa treba obrátiť. Túto vedomosť sme si museli zistiť z dostupných zdrojov. Nakoľko nevieme vyhodnotiť odôvodnenosť Vášho podnetu a nejedná sa o náš pozemok, nevedeli sme Vám ani poskytnúť info či je dôvod obrátiť sa na ďalšie orgány. Túto informáciu sme Vám poskytli až keď ste napísali Vašu obavu o kontamináciu vody.
Taktiež dochádza k nedorozumeniu so zodpovednosťou za podnety. Mesto nemá právomoc riešiť všetky podnety Bratislavčanov a Bratislavčaniek ani všetky podnety na území nášho mesta. Riešime iba podnety, ktoré spadajú do našej kompetencie. Priraďovanie zodpovednosti za podnety majú na starosti administrátori OPS.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania