Betliarska - plávajuce odpadky, kmene stromov a plasty

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Antoan 30. júla 2020

Plávajuce odpadky, kmene stromov, plasty.

31. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, preverujeme či môžeme v tomto prípade zasiahnuť, nakoľko Chorvátske rameno nie je v správe mestskej časti.

S pozdravom,

MÚ Petržalka - referát komunikácie s verejnosťou
03. august 2020

Beata

Každoročne sa opakujúci problém :-(
18. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet. Správcom toku Chorvátskeho ramena je Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín (ďalej len SVP).

Chorvátske rameno je umelo vybudovaný vodný kanál, ktorý preteká cez veľmi husto obývané územie – sídlisko Petržalka. Pravidelne sa na jeho vodnej hladine objavujú plasty a iný komunálny odpad, ktorý tu odhodia nezodpovední občania alebo ktorý sem dofúka vietor. Zamestnanci SVP tento odpad z vodnej hladiny celoročne odstraňujú aj v spolupráci z MČ Petržalka a dobrovoľníkmi.
Tento rok už bola vodná hladina niekoľkokrát čistená a ďalšie čistenie je naplánované v 33. týždeň.

Prešetrením priamo v teréne dňa 4.8.2020 neboli zistené uvádzané skutočnosti. SVP pravidelne vykonáva sprietočnenie hladiny ramena, čím sa prečerpáva a posúva nahromadený naplavený odpad k jednotlivým stavidlám a pracovníci ich z týchto miest mechanicky vyberajú. Preto obyvatelia niekedy môžu vidieť hromadu odpadu pri premosteniach.napriek tomu sme upozornili štátny podnik SVP na podnet.

S pozdravom,

MÚ Petržalka - oddelenie životného prostredia
18. august 2020

Antoan

Tento odpad je nahromadený pri čističke odpadových vôd pri moste a stavidle. Je tam cca 1/2 roka . Ako vidieť na obrázkoch podnetu. Sú tam aj uhynuté ryby a.i.
18. august 2020

Antoan

Prosím preposlať samospráve a vodohospodárskemu podniku.

Odpoveď samosprávy
Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet. Správcom toku Chorvátskeho ramena je Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín (ďalej len SVP).
13. apríl 2021

Antoan

Už rok je stavidlo pod mostom pri čističke odpadových vôd takto zanesené rákosom a odpadkami.
13. apríl 2021

Antoan

Prosím preposlať samospráve.
16. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
16. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Odpad, ktorý sa v lokalite nachádza je každoročne a opakujúci problém.

V zimnom období sa voda z Chorvátskeho ramena nečerpá. Svojvoľne nastúpa na nejakú hladinu a tým sa zatopia plochy ktoré vo vegetačnom období nie sú pod vodou. Na jar (tento rok 01.03.2021) sa začína čerpať – znižovať hladina v Chorvátskom ramene a tým pádom sa všetok „materiál schopný plávať“ stiahne k Novej Čerpacej stanici a zachytí sa buď na vtoku do ČS alebo na čistiacom stroji zhybky – (to sú predmetné fotky). Z väčšej časti sú to úlomky suchého rákosu, občas plávajúce konáre, kusy stromov je prirodzený a žiadúci jav (napr. kvôli hniezdeniu chráneného trsteniarika a výskytu korytnačiek). Samostatnou kapitolou je komunálny odpad ktorý sa tu vyskytuje a to je spôsobené činnosťou, ľahostajnosťou ľudí!!!

Tento odpad naši pracovníci operatívne odstraňujú a tak spravíme aj v tomto prípade, keď ho tam priplaví viac.. No nie je v našich silách zabezpečovať každodenné čistenie a odstraňovanie všetkého z vodnej hladiny. Nehovoriac o tom, že v prípade ak je pôvodca odpadu neznámy, za jeho odstránenie zodpovedá príslušná samospráva. Aj v tomto roku budeme súčinní pri brigádach, ktoré organizuje MČ a dobrovoľnícke organizácie.

Chorvátske rameno preteká husto obývaným územím a aj to je dôvod, prečo sa tu vyskytuje komunálny odpad. Zároveň nie je možné vyhovieť všetkým obyvateľom keďže časť obyvateľov kritizuje, keď nie je pokosené ako golfové ihrisko a druhá časť si vyžaduje aby sme neničili tento biotop.

Na plávajúcich drevách sa zdržiavajú chránené korytnačky bahenné a invázne korytnačky písmenkové, ktoré tam s obľubou pozorujú všetci okoloidúci. Drevo sa do koryta väčšinou dostáva činnosťou vetra a Bobra, sa vyskytuje aj na Chorvátskom ramene.

S pozdravom

Hovorca
Úsek generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania