Špitálska-nefunkčná fontána

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Uzavretý
meno
Peter Oravec 28. júla 2020

Nefunkčná fontána na Špitálskej ulici. Prosím o uvedenie fontány do prevádzky.

28. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
28. júl 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali subjektu, ktorý označila samospráva ako zodpovedný.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
08. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani/pán admin,
prosím, na základe akého ustanovenia pravidiel portálu OPS ste uzavreli tento podnet?
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom.
18. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani/pán admin,
prosím, na základe akého ustanovenia pravidiel portálu OPS ste uzavreli tento podnet?
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom.

Dobrý deň po druhý raz,
keďže admin už desať dní nereaguje, neargumentuje, nediskutuje a popiera tak princípy občianskej spoločnosti, dovolím si citovať z pravidiel portálu OPS:

"Status Uzavretý prideľujeme podnetom, ktorým nie je možné jednoznačne prideliť na základe odpovede od samosprávy či aktualizácií a komentárov od užívateľov žiadny z iných statusov. Status môže byť podnetu pridelený z niekoľkých dôvodov:
1.) Podnet bol vyriešený, avšak bez zásahu samosprávy. Vyriešil ho čas (napr. zmena počasia), alebo iný subjekt (napr. dobrovoľníci).
2.) Samospráva nesúhlasí s riešením navrhovaným zadávateľom podnetu a k tomuto rozhodnutiu uviedla zrozumiteľné argumenty."

ad 1: Podnet nebol vyriešený, a to ani bez zásahu samosprávy. Fontána nefunguje.
ad 2: Samospráva sa k podnetu absolútne žiadnym spôsobom nevyjadrila. Podľa vyššie uvedeného novinového článku je fontána v správe ministerstva, ktoré sa v novinovom čánku nejako k fontáne vyjadrilo. Vecne však ministerstvo nie je samospráva.

Ďakujem veľmi pekne za to, že admin bude taký nesmierne láskavý a vyjadrí sa.
S pozdravom.
19. august 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň pán Oravec,

status podnetu sme zmenili na základe Vášho komentára, v ktorom ste informovali prostredníctvom internetového odkazu, že "Fontána na Špitálskej ulici nefunguje a ani fungovať nebude"

Na základe tejto informácie by status "v riešení" neodpovedal stavu podnetu, samozrejme, ako aj status "vyriešený".

Je bežnou praxou, že sa statusy podnetov menia nie len na základe odpovede samosprávy, ale aj na základe informácii od užívateľov v rámci diskusie, v ktorej informujú o vývoji riešenia podnetu.

Nakoľko zodpovednosť bola pri tomto podnete zmenená na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého kompetencii je daná fontána, odpoveď od samosprávy by v tomto prípade nebola úplne relevantná.

Pokiaľ ste toho názoru, že podnetu prináleží iný status, prosím informujte ma "aký" a môžeme zvážiť prípadnú zmenu.

Vďaka za pochopenie.

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
19. august 2020

Peter Oravec

Dobrý večer, pani Addová,
predovšetkým ďakujem za odpoveď.
1. Tú "bežnú prax" by bolo dobre zachytiť v pravidlách portálu OPS, inak je to svojvoľné konanie. Vyžadujete od užívateľov dôsledné plnenie pravidiel OPS, ale sami s tými pravidlami narábate extrémne voľne až voluntaristicky. Riešenie: napríklad tak, že kde je v pravidlách uvedená "samospráva", mal by byť uvedený "zodpovedný subjekt".
2. Status tohto podnetu: jednoznačne "neriešený". Zodpovedá to pravde aj skutočnosti a dokonca aj Vašim vlastným pravidlám: "Ak samospráva nezašle odpoveď do štrnástich dní od prijatia podnetu, podnet je automaticky označený ako Neriešený."
S pozdravom a vierou, že o Vašu rekaciu nebude potrebné opätovne ponižujúco prosiť.
Vďaka za pochopenie.
19. august 2020

Peter Oravec

oprava: .... reakciu...
21. august 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň pán Oravec,

prípadné zmeny statusov podnetov na základe komentárov od užívateľov sú v pravidlách portálu samozrejme zahrnuté (bod č. 8): "V ktoromkoľvek momente riešenia podnetu má nahlasovateľ, ako aj všetci ostatní užívatelia portálu, možnosť poukázať na súčasný stav riešenia podnetu. Dodatočné informácie môžu poukázať na zmenu jeho stavu - zlepšenie alebo aj zhoršenie daného problému, alebo na neriešenie podnetu, pričom na základe komentárov (ideálne s fotografiou dokumentujúcou vývoj stavu riešenia) môže byť zmenený status podnetu."

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
24. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani Addová,
vzhľadom na to Vás prosím, aby ste moju správu zo 7. augusta 2020 vymazali, aby ste ju považovali za neexistujúcu a za nikdy nenapísanú a nezverejnenú.
Následne Vás prosím o priradenie statusu k tomuto podnetu tak, akoby moja správa zo 7. augusta 2020 nikdy neexistovala.
Ďakujem, s pozdravom.
26. august 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani Addová,
prosím Vás o reakciu na moju prosbu spred dvoch dní.
Naozaj sa mi nechce začať hľadať informácie a legislatívne texty o mojich právach ako užívateľa internetových služieb a vašich povinnostiach ako poskytovateľa v internetovom priestore.
Ale ak inak nedáte, budem sa musieť do toho pustiť.
Ďakujem, s pozdravom.
02. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani Addová,
asi ste si na mňa ešte nenašli čas.
Veľmi slušne Vás chcem preto poprosiť, či môžem teda ja sám vymazať to, čo som tu 7. augusta napísal?
Naozaj Vás nechcem oberať o čas, preto si s Vaším dovolením dovolím vyložiť Vaše prípadné mlčanie ako Váš súhlas.
S pozdravom.
16. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani Addová,
boli by ste, prosím, taká láskavá a komunikovali by ste so mnou? Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania