Štefánikova-stavby a budovy-opustená budova

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Uzavretý
meno
Martin 03. augusta 2020

Na Štefánikovej ulici je opustená, chátrajúca budova,ktorá slúži na lepenie plagátov.

03. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Magistrát hlavného mesta
03. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nakoľko sa nejedná o budovu vo vlastníctve alebo správe mesta podnet preposielame na MČ, pod ktorú spadá aj príslušný stavebný úrad.

S pozdravom
Kto? Mestská časť Staré Mesto

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
03. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Staré Mesto
18. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
táto budova je v súkromnom vlastníctve, mestská časť nemôže vlastníkovi prikázať, aby budovu využíval.
Čo sa týka možností príslušného Stavebného úradu, ten môže vydať rozhodnutie vlastníkovi stavby na uskutočnenie zabezpečovacích prác, avšak iba v prípade, že stavba svojím stavebnotechnickým stavom ohrozuje život a zdravie osôb alebo značné majetkové alebo kultúrne hodnoty.
Ďalej môže nariadiť vlastníkovi stavby nevyhnuté stavebné úpravy, avšak iba v prípade, ak je to vo verejnom záujme a tak isto iba vo verejnom záujme môže nariadiť vlastníkovi stavby údržbu stavby. Zlý stavebnotechnický stav stavby, ktorý by ohrozoval životy a zdravie ľudí musí vyplývať napr. z posudku statika.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania