Žilinská-odvoz odpadu v nočných hodinách

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Uzavretý
meno
Katka Katkovič 03. augusta 2020

Dobrý deň, pred 2 týždňami sme sa presťahovali na Žilinsku ulicu v Starom meste a druhý pondelok nás vytrhol zo spánku v čase 3:30 obrovský hluk a zapach - odnos odpadu uprostred noci - čo považujem za rušenie nočného kľudu. Smetné koše sú umiestnene na ulici Jozefa Kronera. Rovno pod spalnami. Je to možne ? Ešte som nezažila odvoz odpadu v takomto case. Viete to prešetriť? Vďaka.

03. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: OLO a.s.
03. august 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol odoslaný zodpovednému subjektu so žiadosťou o vyjadrenie.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš mail.

Váš podnet na rušenie pokoja sme preverili s kompetentnými pracovníkmi závodu Odvoz odpadu.

Odvoz komunálneho odpadu v MČ Staré Mesto sa vykonáva v zmysle harmonogramu a je nastavený na nočný zvoz. Odvozy triedeného odpadu (papier, plasty a sklo) sa vykonáva až po 6,00 hod.

Vzhľadom na to, že uvedená lokalita je v MČ Staré Mesto, nie je možné odviezť komunálny odpad po 6.00 hod. z dôvodu parkujúcich vozidiel, zvýšenej dopravy , zvýšeného pohybu chodcov a bezpečnosti našich pracovníkov.

V súčasnosti situácia neumožňuje posunutie harmonogramu odvozu. Prijmite ospravedlnenie za zvýšený hluk našej posádky, ktorá bola prostredníctvom majstra upozornená na zvýšenú pozornosť pri výkone svojej činnosti a taktiež bola upozornená na zníženie hlučnosti.

Ubezpečujeme Vás, že rozumieme Vašej požiadavke a plne Vás chápeme, ak situácia umožní presun na neskorší čas požiadavke vyhovieme.


S pozdravom

Alena Polakovičová

odborný ref. odd. služieb zákazníkom
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania