Hrušovská-riešenie dopravnej situácie-nedodržiavanie dopravných predpisov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
meno
E. 21. augusta 2020

Dobrý deň, pán starosta. Kedy sa bude riešiť bezpečnosť na Hrušovskej ulici? Keďže sa táto oblasť nachádza v OBYTNEJ ZÓNE, nie je tu umožnený bezpečný pohyb chodcov. Autá tu nejazdia max 20km/h ako predpisuje zákon ani v mojich najkrajších snoch. Na chodcov sa tu neberie absolútne ohľad. Na autá, ktoré idú pomalšie a sú ohľaduplné, ostatní vodiči trúbia, nebezpečne ich predbiehajú, čo znovu ohrozuje dopravu a chodcov. Na chodcov sa trúbi a čakám kedy tu niekto niekoho zrazí. Chýba tu ako značenie, tak aj betónové retardéry, ktoré by ako tak mohli spomaliť všetky autá, ktoré si tadeto skracujú cestu závodnou rýchlosťou. Dva retardéry, z čoho jedenje polorozobratý, na túto oblasť nestačia. Bezpečnosť v tejto oblasti nám tu slubujete už nejaký ten rok, no stále je to horšie a horšie. Ďakujem.

21. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

MČ BA-Vrakuňa oslovila mestskú aj štátnu políciu z dôvodu nedodržiavania predpisov cestnej premávky, aby sa v danej lokalite vykonávali častejšie kontroly. MČ v prechádzajúcom roku vybudovala 3 spomaľovacie prahy, ktoré však ako uvádzate, boli v noci rozobrané. Najpravdepodobnejšie ich rozobrali obyvatelia danej lokality, ktorí s nimi nesúhlasili. Tento rok sme osadili jeden betónový spomaľovací prah, a aj proti nemu bola spísaná petícia. Týmto Vás žiadame, aby ste skúsili navrhnúť najvhodnejšie miesto na osadenie predmetného spomaľovacieho prahu a my ho osadíme. Za posledné 4 roky bolo do Hrušovskej ulice investovaných približne 200 tis. (do rekonštrukcie ulice a okolia). Rovnako v súčasnosti pracujeme na realizácii osadenia nového osvetlenia na Hrušovskej ulici, a v prípade dostatku financií ďalší rok osadíme aj spomaľovacie prahy. Dopravné značenie, ktoré je na spomínanej ulici je v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré stanovuje cestný zákon a je odsúhlasené aj KDI, a jedine polícia môže kontrolovať dodržiavanie predpisov.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.