Stromová-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení

Je možné niečo takéto postaviť len tak? Veď to je doslova výsmech... Priamo na zastávke MHD - Magurská.

10. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na oddelenie územného konania a stavebného poriadku.

Kancelária starostu
26. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia územného konania a stavebného poriadku za začalo konať
po prijatí podnetu.

Stavebný úrad na základe podozrenia z priestupku začal konanie vo veci nelegálne postavenej stavby. Na základe vykonanej obhliadky a následného výkonu štátneho stavebného dohľadu, stavebný úrad zistil, že za zástavkou sa nachádza minibunka - bufet a terasa s prestrešením,
na ktoré je potrebné ohlásenie stavebného úradu.

V rámci ŠSD stavebný úrad zistil porušenie stavebného zákona, ktoré napĺňa skutkovú podstatu deliktu. Na základe týchto zistení začal stavebný úrad konanie vo veci deliktu v zmysle § 105 ods.3 písm. b, a c, stavebného zákona.

Kancelária starostu
28. október 2021

Jozef

Mení sa stavba, resp. repertoár? Čo bude z kebabu teraz, keď bol odstranený stánok so zmrzlinou?
28. október 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania