Parkovanie pred zdravotným strediskom

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Veve, 03. júna 2014

Autá v čase obeda parkujú pred zdravotným strediskom mimo vyhradených parkovacích miest. Parkujú tam väčšinou zákazníci prevádzok (jedáleň a reštaurácia) na druhej strane cesty. Kadiaľ má ísť chodec na zastávku?

03. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Ďakujeme za podnet.

Mestská časť eviduje problém so situáciou parkovania pred zdravotným strediskom na Roľníckej ul. a nie je nám to ľahostajné , čoho dôkazom je aj zabezpečenie ochrany chodcov pri vstupe na poštu a čakajúcich na zástavke MHD, osadením stĺpikov.
Taktiež opakovane rokujeme s prevádzkovateľom zdravotného strediska o spoločnom usporiadaní parkovania, nakoľko je vlastníkom časti užívanej verejnej plochy predpolia zdravotného strediska.

Mestská časť zabezpečuje prípravné práce na spracovanie projektovej dokumentácie predmetnej plochy s usporiadaním projektu organizácie dopravy vrátane vjazdov na riešené parkovisko. Riešenie si bude vyžadovať vykonanie stavebných úprav, ktoré je potrebné odsúhlasiť s Hlavným mestom SR Bratislava.

Taktiež upozorňujeme mestskú políciu za účelom vykonávania častejších obhliadok a zabezpečenie dodržania poriadku a vhodného parkovania. Je nám ľúto, ale nedisciplinovaných vodičov môže riešiť len hliadka mestskej alebo štátnej polície okamžite na mieste.

Na vysvetlenie uvádzame, že možnosti parkovania návštevníkov ZS a pobočky SLSP sú poskytnuté na ul. Uhliská a pre návštevníkov Sl. pošty sú vyčlenené tri parkovacie miesta v bočnej účelovej komunikácii kolmej na Roľnícku ul. Obmedzujúca dodatková tabuľka, ktorá vyžadovala povolenie od spoločnosti VI Group bola 26.6.2014 odstránená, čím vznikla možnosť parkovať aj na parkovisku za zdravotným strediskom, čím by sa mala situácia pred zdravotným zlepšiť. Informatívna tabuľka, osadená na stojisku pre kontajnery nemá charakter dopravnej značky. Mestská časť rieši jej odstránenie so spoločnosťou VI Group.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.