Škôlka Vajnory

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Stanislav 05. júna 2014

Chcel by som sa spýtať p.starostu, či plánuje nejako riešiť nedostatok voľných miest pre deti v materskej škole. Už druhý rok po sebe mi nezobrali deti do škôlky. Keď ich možno o rok zoberú budú mať takmer päť rokov. Situácia je neunosná. Nebolo by riešenie otvoriť nejaku triedu v niektorej zo škôl? Ak je problém vo financovaní interiéru samotnej triedy, som pripravený sponzorsky prispieť na zariadenie ( stoly, stoličky atď.), takto rozmýšlajú určite aj iný rodičia. Jednorázový sponzorský príspevok na dieťa 300-400 € nás výjde lacnejšie ako drahá súkromná škôlka..... Čo vy na to?

09. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet.

Po škôlkach je veľký dopyt a ich kapacita je v celej Bratislave nedostačujúca. Mestská časť Bratislava Vajnory v roku 2010 ako jediná mestská časť v Bratislave vybudovala úplne novú škôlku s kapacitou 110 miest (reálne je v zariadení na výnimku 114 detí) , čím zvýšila pôvodnú kapacitu o 50 miest (pôvodná hygienicky nezodpovedala predpisom, mala zatopenú pivnicu a vlhké múry). Novšia časť sa zachovala a je z nej telocvičňa. V tomto školskom roku v čase zápisu rodičia prihlásili 108 detí. Deti boli zoradené do zoznamu podľa dátumu narodenia, čo je pre výber dôležitý a jediný objektívny a merateľný ukazovateľ, aby bola dodržaná veková skladba detí v triedach pre predprimárne vzdelávanie v zmysle zákona. Podľa interného predpisu (Všeobecne záväzného nariadenia ) boli vylúčené zo zoznamu deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v MČ Bratislava - Vajnory a deti, ktoré k 1.9.2014 nedovŕšili 3 roky veku s trvalým bydliskom v MČ, ktorých bolo v zozname 17 detí.
Keďže k 1. 9.2014 odíde do základnej školy 40 detí, do zariadenia MŠ môžeme prijať len 40 detí na uvoľnené miesta. Kľúč k obsadeniu voľných miest je nasledovný : predškoláci, deti ktoré dovŕšili 3 roky veku a majú v zariadení staršieho súrodenca a deti ktoré dovŕšili k 1.9.2014 - 3 roky. Súčasne je v zozname zaradených 12 detí, ktoré k 1.9.2014 dovŕšia vek 3 roky a majú v zariadení staršieho súrodenca a 46 detí ktoré dovŕšia k 1.9.2014 3 roky. V porovnaní so Záhorskou Bystricou na počet obyvateľov menšia MČ ako Vajnory a neprijali 80 detí.
Keďže MČ je zriaďovateľom len 1 materskej školy a tá je kapacitne vyťažená, 46 neprijatých detí do nej nie je možné umiestniť.
Váš návrh otvoriť triedu MŠ v niektorej škole nie je reálny. V cirkevnej ZŠ J. Pavla II. mestská časť nie je zriaďovateľ tejto školy, takže táto alternatíva sa vylučuje. Jej zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad Bratislavskej arcidiecézy. Základná škola Kataríny Búderovej je už dnes kapacitne naplnená, takže nie je možné vyčleniť triedu pre škôlkarov.
Do budúcnosti mestská časť plánuje rozšíriť budovu materskej školy o 2 moduly, teda zvýši sa kapacita o 45 detí. Ďalšia alternatíva je rozšíriť základnú školu o 4 triedy a v súčasnej prístavbe umiestniť predškolákov materskej školy. Realizácia týchto možných alternatív však závisí od finančných možností mestskej časti Bratislava Vajnory a našou snahou je získať v rozpočtovom období 2014 – 2020 financie na dostavbu školy či škôlky, a preto projektovo chceme byť pripravení už na túto jeseň.
S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania