Čunovo, Všetko ostatné

Ak žiadna z predošlých kategórií nevystihuje podstatu podnetu, spadá do kategórie všetko ostatné.

Cyklistická hrádza Petržalka pri čističke

Čunovo - Petržalská


02. apríla 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Čunovo

Neriešený