Čunovo, Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadnutá vozovka, zarastená krajnica a poškodené podložie.

Čunovo - Balkánska
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Poškodené zvodidlo.

Čunovo - Balkánska
Hodnotenie0
Október 2014
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Pováľané tabule pri Trojmedzí

Čunovo - Petržalská
Hodnotenie0
Máj 2013
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Trojmedzie umožňuje rýchle a trefné porovnávanie

Čunovo - Petržalská
Hodnotenie0