Devín

Les plný odpadu

Devín - Devínska cesta


27. mája 2014

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Január 2014

Divoké parkovanie v Devíne

Devín - Kremeľská


05. januára 2014

5 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Október 2013

Zatarasenie cesty

Devín - Kremeľská


04. októbra 2013

1 komentár

Zodpovednosť: Iné

Neriešený
 
August 2013

Cykloznačenie na Devínskej ceste

Devín - Devínska cesta


30. augusta 2013

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 
Júl 2013

Separovaný zber odpadu v praxi

Devín - Devínska cesta


29. júla 2013

4 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Špinavé okná busu a polepené plagáty

Devín - Devínska cesta


16. júla 2013

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Podmyté lavičky pod hradom Devín

Devín - Slovanské nábrežie


07. júla 2013

Zodpovednosť: MÚ Devín

Vyriešený
 

Bahno a burina na Náučnom chodníku Nivou Moravy

Devín - Slovanské nábrežie


07. júla 2013

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devín

Vyriešený
 
November 2012

Naplavený štrk na ceste

Devín - Hadí chodník / Hadia cesta


12. novembra 2012

6 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 
Jún 2012
Vyriešený
 
Apríl 2012

Chýbajúce obmedzenie rýchlosti - Devín

Devín - Kremeľská


05. apríla 2012

4 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Devín

Vyriešený
 
September 2011

Nepokosená tráva na Devínskej ceste

Devín - Devínska cesta


19. septembra 2011

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 
Jún 2011

Zákaz vjazdu nákladných vozidiel do obce Devín

Devín - Kremeľská


19. júna 2011

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devín

Vyriešený
 
Február 2010

Začarbaná značka

Devín - Slovanské nábrežie


19. februára 2010

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený