Devínska Nová Ves, Zeleň a životné prostredie, MÚ Devínska Nová Ves, Najaktívnejšie, Neriešené podnety

Neriešený
 
meno užívateľa

Dosadenie stromov

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
11. decembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Tehelňa-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Devínska Nová Ves - Tehelňa
08. januára 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Tehelňa-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Devínska Nová Ves - Tehelňa
21. apríla 2021 Komentáre5 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Novoveská-strom-suchý

Devínska Nová Ves - Novoveská
08. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na mýte-strom-suchý

Devínska Nová Ves - Na mýte
25. októbra 2021 Komentáre3 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Vápenka-neporiadok vo verejnom priestranstve

Devínska Nová Ves - Vápenka
31. decembra 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Istrijská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Devínska Nová Ves - Istrijská
22. marca 2023 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Ľubovníková-strom-invazívna rastlina

Devínska Nová Ves - Ľubovníková
04. júna 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Mečíková-trávnatá plocha-nepokosená

Devínska Nová Ves - Mečíková
06. júna 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na hriadkach-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Devínska Nová Ves - Na hriadkach
27. júla 2023 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Zavadilova-krík-neostrihaný

Devínska Nová Ves - Zavadilova
28. júla 2023 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vukovarská-strom-neorezaný

Devínska Nová Ves - Vukovarská
02. augusta 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vukovarská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Devínska Nová Ves - Vukovarská
02. augusta 2023 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Mlynská-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Devínska Nová Ves - Mlynská
06. augusta 2023 Komentáre3 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Na hriadkach-strom-neorezaný

Devínska Nová Ves - Na hriadkach
11. augusta 2023 Komentáre0 Hodnotenie0