Devínska Nová Ves, Zeleň a životné prostredie, MÚ Devínska Nová Ves, Najobľúbenejšie, V riešení

V riešení
 
meno užívateľa

Ivana Bukovčana-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana
25. januára 2019 Komentáre3 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Ivana Bukovčana-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana
09. decembra 2019 Komentáre22 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Istrijská-znečisťovanie-ovzdušia

Devínska Nová Ves - Istrijská
06. augusta 2022 Komentáre3 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

J. Poničana-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - J. Poničana
24. januára 2019 Komentáre8 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Ílová-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Devínska Nová Ves - Ílová
05. apríla 2020 Komentáre1 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Vyschnuty strom

Devínska Nová Ves - Eisnerova
11. júna 2017 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Uhrovecká-strom-suchý

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
14. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Pavla Horova-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - Pavla Horova
23. augusta 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Na grbe-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - Na grbe
25. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Pavla Horova-znečisťovanie-pôdy

Devínska Nová Ves - Pavla Horova
13. januára 2022 Komentáre2 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie J. Kostru-Zeleň a životné prostredie-iné

Devínska Nová Ves - Námestie J. Kostru
23. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Jána Jonáša-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Devínska Nová Ves - Jána Jonáša
29. augusta 2022 Komentáre6 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Dosadenie stromov za vyrub

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana
01. mája 2017 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Istrijská-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - Istrijská
16. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Na grbe-strom-chýbajúci

Devínska Nová Ves - Na grbe
12. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie1