Devínska Nová Ves, Naposledy aktualizované

Nedostatočné prepojenie

Devínska Nová Ves - Eisnerova


04. novembra 2014

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Výtlky na ceste z Devínskej Novej Vsi

Devínska Nová Ves - Vápencová


17. apríla 2013

3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Uzavretý
 

Vytlk

Devínska Nová Ves - Istrijská


16. marca 2017

3 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Dlhodobo odstavený vrak vozidla

Devínska Nová Ves - J. Poničana


04. augusta 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Uzavretý
 

Vrak vozidla

Devínska Nová Ves - J. Poničana


13. júla 2018

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Vrak na ulici Pavla Horova smerom k vodárni

Devínska Nová Ves - Pavla Horova


17. augusta 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Chybajúci kryt odtokového kanálu na parkovisku

Devínska Nová Ves - Na hriadkach


24. februára 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Pajasen - omladky

Devínska Nová Ves - Štefana Králika


29. augusta 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Sandberg

Devínska Nová Ves - Na skale


08. marca 2015

25 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Chýbajúci poklop

Devínska Nová Ves - Kalištná


20. septembra 2018

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Neprechodny chodnik, Devinska Nova Ves, ul. Na Grbe

Devínska Nová Ves - Na grbe


29. marca 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Neoznačená stavba

Devínska Nová Ves - Primoravská


31. augusta 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Chybajuci prechod pre chodcov

Devínska Nová Ves - Mlynská


01. septembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený
 

Dlhodobo odstavené vozidlo v DNV na Zavadilovej ulici

Devínska Nová Ves - Zavadilova


09. mája 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
 

Kôš neplní svoju funkciu

Devínska Nová Ves - Novoveská


13. februára 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Devínska Nová Ves

Vyriešený